Tips och inspiration för dig inom HR

Kunskapsbank (arkiv)

Här hittar du fler artiklar inom området Compensation & Benefits.

Lönekartläggning: Villkor, förmåner och praxis

Lönekartläggning: Villkor, förmåner och praxis

En viktig del i en lönekartläggning, utöver kartläggning och analys av löneskillnader, är att gå igenom företagets riktlinjer och policydokument gällande löner och andra anställningsvillkor.

Exceltips för HR – 2

Exceltips för HR – 2

Nu är tre nya Exceltips för HR publicerade i vår kunskapsbank. Vi går bland annat igenom en av de mest användbara funktionerna i Excel – formeln Om, och den kraftfulla funktionen Ersätt.

Exceltips för HR – 1

Exceltips för HR – 1

Nu är våra första videos med Exceltips för HR publicerade i kunskapsbanken. Vi börjar med ”the basics” och kommer fylla på med mer avancerande funktioner och formler längre fram.

Lönekartläggning: Analysera mera

Lönekartläggning: Analysera mera

I samband med lönekartläggning när all data finns tillgänglig är det ett utmärkt tillfälle för HR att undersöka fler aspekter av företagets lönesättning.

4 tips vid befattningsvärdering

4 tips vid befattningsvärdering

Befattningsvärdering görs för att bedöma en befattnings tyngd, komplexitet och påverkan på verksamheten. Här är 4 tips som kan vara till hjälp om cheferna som involveras inte arbetat med befattningsvärdering tidigare.

Den tomma stolen ger vägledning vid befattningsvärdering

Den tomma stolen ger vägledning vid befattningsvärdering

Befattningsvärdering handlar om att värdera olika arbetens tyngd. Resultatet ger en intern hierarkisk struktur och underlag för att kunna sätta rätt löner. Denna enkla modell hjälper cheferna på rätt spår i värderingen.

Inför lönerevision – checklista för HR

Inför lönerevision – checklista för HR

Nästa års lönerevision närmar sig och förberedelser behöver göras för att säkerställa en smidig och framgångsrik process. Vi har sammanställt en checklista som vi hoppas kan hjälpa dig och ditt HR-team i arbetet.

Välj rätt metod för arbetsvärdering

Välj rätt metod för arbetsvärdering

Arbetsvärdering, eller befattningsvärdering som det också kallas, ger en bild av olika arbetens tyngd inom organisationen. Resultatet används bl.a. för jobbarkitektur och gruppering av likvärdiga arbeten vid lönekartläggning.

Hur kan HR stötta cheferna vid lönerevision?

Hur kan HR stötta cheferna vid lönerevision?

För att den årliga lönerevisionen ska bli en smidig och lyckad process är det viktigt att cheferna känner sig trygga, både med hur lönerevisionen går till och med de beslut de fattar gällande lönejusteringar. Här följer några tips om hur HR kan stötta cheferna.

Årsplan för HR – med fokus på C&B processerna

Årsplan för HR – med fokus på C&B processerna

Nytt år, nya möjligheter och ett bra tillfälle att få interna strukturer och stödsystem på plats. För dig som arbetar inom HR och ansvarar för processer inom Compensation & Benefits har vi satt samman en årsplan som visar de viktigaste aktiviteterna under året.

Vilken lön ska du erbjuda kandidaten?

Vilken lön ska du erbjuda kandidaten?

För att kunna attrahera nya medarbetare är upplevelsen av rättvis lön en viktig faktor. När det finns en väl underbyggd lönestruktur som visar vad företaget betraktar som rimliga löner för olika befattningar blir det lättare för dig att erbjuda rätt lön till kandidaten vid en rekrytering.

Olika former av belöningssystem

Olika former av belöningssystem

Många företag har någon form av belöningssystem för att attrahera och behålla nyckelpersoner, motivera de anställda att prestera bättre och jobba mot samma mål. Belöningssystem är ett komplement till den vanliga lönen.

Vilka förmåner rankar Millennials högst?

Vilka förmåner rankar Millennials högst?

Företaget Benify frågade 250 studenter om vilka förmåner de önskar när de kommer ut på arbetsmarknaden och vad som är viktigt för dem vid val av arbetsplats. Det här är vad som hamnade högst upp på listan.