HR-verktyg för Comp & Ben

HR får fler uppgifter på sitt bord och ökat strategiskt ansvar. För att kunna möta organisationens förväntningar behöver återkommande processer effektiviseras och automatiseras. Det finns inte utrymme för tidskrävande manuellt arbete.

RewardSmarters HR-verktyg automatiserar vanliga arbetsuppgifter inom lön. Verktygen täcker årliga processer som lönerevision och lönekartläggning samt mer tekniska delar som t.ex. design av lönestruktur. Eftersom verktygen är i Excel krävs ingen implementering, ni behöver inte ändra era interna processer och det bästa av allt – du kan börja jobba direkt.

Alla HR-verktyg som ingår i RewardSmarter Toolbox

Salary Review

Ta fram skräddarsydda beslutsunderlag till lönesättande chefer inför lönerevision. Inkludera riktlinjer och budgetberäkning.

Variable Pay

Hantera bonusprocessen på ett smidigt sätt, beräkning av utfall, bonusbrev etc. alla steg är automatiserade.

Gender Pay Analysis

Enkelt verktyg för årlig lönekartläggning. Automatisk kartläggning och analys som sparar dig mycket tid i arbetet.

Compensation Benchmarking

Undersök hur ni betalar era anställda i jämförelse med marknaden och utvärdera er lönepolicy.

Pay Range Design

Skapa lönestruktur med hjälp av lönedata från en eller flera leverantörer. Använd er jobbarkitektur som grund.

Global Salary Budget

Fördela lönebudget mellan olika länder och testa hur olika löneökningar påverkar relativt löneläge och total budget.

Organization Calibration

Utvärdera och jämför befattningsvärderingar mellan olika avdelningar och enheter.

Salary Matrix Calculator

Beräkna hur lönebudgeten bör fördelas mellan medarbetarna vid nästa lönerevision.

Övriga verktyg och mallar

Hantera lönerevisionen för de högsta cheferna, ta fram rapport till ersättningskommittén m.m.

Kunder vi jobbar med

 

Boka en demo

Kontakta oss via vårt kontaktformulär så hör vi av oss inom kort. Berätta gärna vilket/vilka verktyg du är intresserad av.

w

Konsultstöd

Vi hjälper företag med rådgivning kring ersättningsfrågor, policys och processutveckling. Vi stöttar även när det saknas interna resurser för genomförande av specifika projekt.

Tips och inspiration

I RewardSmarters kunskapsbank kan du ta del av kunskap och inspiration inom området Compensation & Benefits. Få tips inför årets lönerevisionen, lönekartläggning och mycket mer.