Förenkla och effektivisera arbetet med lön och belöning

HR får fler uppgifter på sitt bord och ökat strategiskt ansvar. För att kunna möta organisationens förväntningar behöver återkommande processer effektiviseras och automatiseras. Det finns inte utrymme för tidskrävande manuellt arbete.

RewardSmarter har utvecklat Excelverktyg som automatiserar vanliga arbetsuppgifter inom Compensation & Benefits. Verktygen täcker årliga processer som lönerevision, lönekartläggning och bonus samt mer tekniska delar som t.ex. design av lönestruktur och merit matrix. Eftersom verktygen är i Excel krävs ingen implementering, ni behöver inte ändra era interna processer och det bästa av allt – du kan börja jobba direkt.

Alla HR-verktyg som ingår i RewardSmarter Toolbox

Salary Review

Ta fram skräddarsydda beslutsunderlag till lönesättande chefer. Inkluderar riktlinjer och budgetberäkning.

Variable Pay

Hantera bonusprocessen på ett smidigt sätt, beräkning av utfall, bonusbrev etc. alla steg är automatiserade.

Gender Pay Analysis

Enkelt verktyg för årlig lönekartläggning. Automatisk kartläggning och analys som sparar dig mycket tid i arbetet.

Compensation Benchmarking

Undersök hur ni betalar era anställda i jämförelse med marknaden och utvärdera er lönepolicy.

Pay Range Design

Skapa lönestruktur med hjälp av lönedata från en eller flera leverantörer. Använd er jobbarkitektur som grund.

Global Salary Budget

Fördela lönebudget mellan olika länder och testa hur olika löneökningar påverkar relativt löneläge och total budget.

Organization Calibration

Utvärdera och jämför befattningsvärderingar mellan olika avdelningar och enheter.

Salary Matrix Calculator

Beräkna hur lönebudgeten bör fördelas mellan medarbetarna vid nästa lönerevision.

Övriga verktyg och mallar

Hantera lönerevisionen för de högsta cheferna, ta fram rapport till ersättningskommittén m.m.
KONTAKT

Vill du veta mer eller boka en demo av verktygen?

Kontakta oss via vårt kontaktformulär så hör vi av oss. 

KONSULTTJÄNSTER

Stöd inom Comp & Ben

Vi hjälper företag med rådgivning kring ersättningsfrågor, policys och processutveckling. Vi kan även stötta när företag saknar interna resurser för genomförande av specifika projekt.

KUNSKAPSBANK

Tips och inspiration

I RewardSmarters kunskapsbank kan du ta del av erfarenheter, tips och inspiration inom området Compensation & Benefits. Läs om lönerevision, lönestruktur, utveckling av policys, bonus m.m.