4 tips vid befattningsvärdering

Befattningsvärdering görs för att bedöma en befattnings tyngd, komplexitet och påverkan på verksamheten, och ger bland annat underlag för att kunna sätta rätt lön. Oftast intervjuas chefen om befattningen och om chefen inte arbetat med befattningsvärdering tidigare behöver man vara extra konkret i sina frågeställningar.

Här följer 4 tips för dig som jobbar inom HR och har i uppdrag att göra befattningsvärdering inom din organisation.

1.
Det är lätt att en chef hamnar i en bedömning av personen som innehar den aktuella befattningen och inte befattningen i sig. För att hjälpa chefen att skifta fokus så det kan bli en mer neutral bedömning av befattningen, kan du be chefen tänka sig att personen som nu har befattningen slutar och chefen behöver rekrytera en ny person till samma befattning.

Läs artikeln Den tomma stolen ger vägledning vid befattningsvärdering →

 

2.
Om du har svårt att få grepp om erfarenheten som krävs för en befattning, prata igenom hur en karriär ser ut till den befattning som diskuteras.

Exempel:
Du ska befattningsvärdera en ekonomichef på ett affärsområde och chefen säger att minst 20 år erfarenhet behövs för rollen. Ta ett steg tillbaka och prata igenom hur en karriär ser ut upp till befattningen. Exempelvis, befattningen kräver sannolikt en ekonomexamen i grunden. Kanske ett första jobb efter examen som redovisningsekonom. Därefter verksamhetsnära controller under ett par år. En chefstjänst inom redovisning / controlling och därefter ekonomichef för divisionen. Då landar vi på 2 + 3 + 3 = 8 års erfarenhet snarare än 20 år.

 

3.
Om chefen har svårt att bedöma om två befattningar är på samma nivå eller inte, fråga chefen om någon av medarbetarna som nu har befattningarna skulle uppfatta det som en promotion eller demotion om de skulle byta jobb med den andre. Det brukar ofta ge chefen en tydlig bedömningsgrund om befattningarnas relativa tyngd.

 

4.
Ibland har chefer har svårt särskilja befattningar och vidhåller att de är på samma nivå eftersom de kanske sitter i samma ledningsgrupp. Ställ frågan om chefen skulle sätta samma lön på båda personerna som en öppning för att diskussion av eventuella skillnader av befattningarna. Lönen i sig beror naturligtvis på typ av arbete, men frågan är en utmanande fråga för att stimulera diskussion.

 

RewardSmarters konsult Mattias Klefbäck har lång erfarenhet av befattningsvärdering, kontakta oss om du behöver hjälp i din organisation.

 

Kunskap, tips och nyheter direkt till din inkorg!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev →

 

Guide: Så kan HR prata med chefer om lönesättning

Guide: Så kan HR prata med chefer om lönesättning

Att sätta rätt lön är en utmanande uppgift. HR har därför en viktig roll i att stötta cheferna och organisationen i samband med lönesättning. Så hur kan HR prata med chefer om lönesättning? Svaret på det hittar du i denna guide.

Hur gör man en lönekartläggning?

Hur gör man en lönekartläggning?

Få svar på alla dina frågor om lönekartläggning. Detta är en guide för HR som förklarar hur du praktiskt genomför en lönekartläggning.