Vi är din strategiska partner inom Compensation & Benefits

RewardSmarter stöttar företag i strategi- och policyfrågor och hjälper HR att effektivisera årets viktiga C&B-processer.

w

Konsulttjänster

Vi hjälper företag med ersättningsfrågor, policys och processutveckling. Vi stöttar även när de saknas interna resurser för genomförande av specifika projekt.

Z

HR-verktyg

RewardSmarters Excelverktyg täcker årliga processer som lönerevision, lönekartläggning och bonus samt mer tekniska delar som exempelvis design av lönestruktur.

Kunskapsbank

I vår kunskapsbank kan du ta del av kunskap och inspiration inom området Compensation & Benefits. Få tips inför årets lönerevision, lönekartläggning och mycket mer.

Kunder vi jobbar med

 

Excelverktyg för processer inom HR och lön

Salary Review

Ta fram skräddarsydda beslutsunderlag till lönesättande chefer inför lönerevision. Inkludera riktlinjer och budgetberäkning.

Variable Pay

Hantera bonusprocessen på ett smidigt sätt, beräkning av utfall, bonusbrev etc. alla steg är automatiserade.

Gender Pay Analysis

Enkelt verktyg för årlig lönekartläggning. Automatisk kartläggning och analys som sparar dig mycket tid i arbetet.

Compensation Benchmarking

Undersök hur ni betalar era anställda i jämförelse med marknaden och utvärdera er lönepolicy.

Pay Range Design

Skapa lönestruktur med hjälp av lönedata från en eller flera leverantörer. Använd er jobbarkitektur som grund.

Global Salary Budget

Fördela lönebudget mellan olika länder och testa hur olika löneökningar påverkar relativt löneläge och total budget.

Organization Calibration

Utvärdera och jämför befattningsvärderingar mellan olika avdelningar och enheter.

Salary Matrix Calculator

Beräkna hur lönebudgeten bör fördelas mellan medarbetarna vid nästa lönerevision.

Övriga verktyg och mallar

Hantera lönerevisionen för de högsta cheferna, ta fram rapport till ersättningskommittén m.m.

Kunskapsbank – för inspiration och utveckling

Process för lönerevision

Process för lönerevision

Hur lägger man upp en bra process för årets lönerevision? Vilka förberedelser behöver göras och hur kan HR stötta lönesättande chefer i processen? Här följer ett förslag på process – steg för steg.

Ta hjälp av en lönematris i lönerevisionen

Ta hjälp av en lönematris i lönerevisionen

Lönematrisen hjälper lönesättande chef att bedöma hur stor löneökning respektive medarbetare ska få utifrån löneökningsutrymmet. I matrisen sammanförs prestationsnivå och relativt löneläge.

En tydlig lönestruktur underlättar lönesättningen

En tydlig lönestruktur underlättar lönesättningen

En bra lönestruktur underlättar för företaget att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. Men hur gör man i praktiken för att ta fram en lönestruktur? Och hur kommunicerar man kring den med chefer och medarbetare? Här ger vi några tips.