Vi är din strategiska partner inom Compensation & Benefits

RewardSmarter stöttar företag i strategi- och policyfrågor och hjälper HR att effektivisera årets viktiga C&B-processer.

Konsulttjänster

Vi hjälper företag med ersättningsfrågor, policys och processutveckling. Vi stöttar även när de saknas interna resurser för genomförande av specifika projekt.

HR-verktyg

RewardSmarters Excelverktyg täcker årliga processer som lönerevision, lönekartläggning och bonus samt mer tekniska delar som exempelvis design av lönestruktur.

Kunskapsbank

I vår kunskapsbank kan du ta del av kunskap och inspiration inom området Compensation & Benefits. Få tips inför årets lönerevision, lönekartläggning och mycket mer.

Några av våra kunder

 

Excelverktyg för processer inom HR och lön

Salary Review

Ta fram skräddarsydda beslutsunderlag till lönesättande chefer. Inkludera riktlinjer och budgetberäkning.

Variable Pay

Hantera bonusprocessen på ett smidigt sätt, beräkning av utfall, bonusbrev etc. alla steg är automatiserade.

Gender Pay Analysis

Enkelt verktyg för årlig lönekartläggning. Automatisk kartläggning och analys som sparar dig mycket tid i arbetet.

Compensation Benchmarking

Undersök hur ni betalar era anställda i jämförelse med marknaden och utvärdera er lönepolicy.

Pay Range Design

Skapa lönestruktur med hjälp av lönedata från en eller flera leverantörer. Använd er jobbarkitektur som grund.

Global Salary Budget

Fördela lönebudget mellan olika länder och testa hur olika löneökningar påverkar relativt löneläge och total budget.

Organization Calibration

Utvärdera och jämför befattningsvärderingar mellan olika avdelningar och enheter.

Salary Matrix Calculator

Beräkna hur lönebudgeten bör fördelas mellan medarbetarna vid nästa lönerevision.

Övriga verktyg och mallar

Hantera lönerevisionen för de högsta cheferna, ta fram rapport till ersättningskommittén m.m.

Läs mer om samtliga HR-verktyg

Våra senaste artiklar i kunskapsbanken

Exceltips för HR – 2

Exceltips för HR – 2

Nu är tre nya Exceltips för HR publicerade i vår kunskapsbank. Vi går bland annat igenom en av de mest användbara funktionerna i Excel – formeln Om, och den kraftfulla funktionen Ersätt.

Exceltips för HR – 1

Exceltips för HR – 1

Nu är våra första videos med Exceltips för HR publicerade i kunskapsbanken. Vi börjar med ”the basics” och kommer fylla på med mer avancerande funktioner och formler längre fram.

4 tips vid befattningsvärdering

4 tips vid befattningsvärdering

Befattningsvärdering görs för att bedöma en befattnings tyngd, komplexitet och påverkan på verksamheten. Här är 4 tips som kan vara till hjälp om cheferna som involveras inte arbetat med befattningsvärdering tidigare.