Vi är din strategiska partner inom Compensation & Benefits

RewardSmarter stöttar företag i strategi- och policyfrågor och hjälper HR att effektivisera årets viktiga C&B-processer.

Exempel på kunder och samarbetspartners

 

KONSULTTJÄNSTER

Stöd inom Comp & Ben

RewardSmarter hjälper företag med rådgivning kring ersättningsfrågor, policys och processutveckling. Vi kan även stötta när företag saknar interna resurser för genomförande av specifika projekt.

MOLNTJÄNST (SaaS)

Global Pay Equity Tool

Alla anställda har rätt till rättvis lön. RewardSmarters Global Pay Equity Tool är utvecklat för att hjälpa HR ta ett helhetsgrepp om frågan och få överblick över löneskillnader inom hela organisationen.