Din strategiska partner inom Compensation & Benefits

När du behöver en specialist på Compensation & Benefits finns vi här för dig. Vi effektiviserar de vanligaste processerna för att du ska få mer tid till viktigt strategiskt arbete.

Efter tjugo år i branschen är RewardSmarter en av Sveriges främsta specialister på området. Välkommen att kontakta oss för rådgivning och stöd!

DIGITAL UTBILDNING

Lönekartläggning i praktiken

Har du koll på allt inför årets lönekartläggning? Kraven på en lönekartläggning är tydliga, men när det kommer till praktiskt genomförande uppstår många frågor. RewardSmarter har arbetat med lönekartläggning på många av Sveriges största företag. I denna digitala kurs ger vi dig våra bästa tips för en smidig process.

Vi växer tillsammans med våra kunder

RewardSmarter hjälper HR att arbeta strategiskt med Compensation & Benefits. Efter tjugo år i branschen har vi jobbat med flera av Sveriges största företag.

 

Vilken process vill du förenkla?

Lönerevision

Säkra hela flödet i lönerevisionen med ett verktyg som automatiserar varje steg. Verktyget ger cheferna rätt underlag och tydliga riktlinjer för tryggare beslut.

Automatisera er lönerevision →

Bonus

Med RewardSmarters bonusverktyg automatiseras alla steg i den komplexa bonusprocessen. Spara tid och minimera risken att något blir fler på grund av den mänskliga faktorn.

Så fungerar bonusverktyget →

Skapa lönestruktur och lönespann

Vilken lön kan ni erbjuda vid en rekrytering? Hur stor löneökning får chefen som befordras till ny roll inom företaget? Det är lätt att sätta rätt lön när ni har en tydlig lönestruktur som visar vilket lönespann som gäller för olika roller i företaget.

Ta fram en lönestruktur→

Visualisera er jobbstruktur

Utvärdera och jämför befattningsvärderingar mellan olika avdelningar och enheter.

Visualisera rollernas tyngd i organisationen →

Lönekartläggning

Automatiserad kartläggning med analys enligt lagkravet. Verktyget för lönekartläggning är utvecklat i samarbete med HR-specialister utifrån praxis på Sveriges största företag.

Förenkla er lönekartläggning →

Benchmarkning av löner

Lönen är en viktig konkurrensfaktor – både för att attrahera och behålla talanger inom företaget. Med ett verktyg för benchmarking kan ni enkelt se hur era löner står sig jämfört med övriga marknaden.

Jämför er löner →

Skapa en lönematris

HR ansvarar för att sätta riktlinjer för hur lönebudget ska fördelas mellan medarbetarna i lönerevisionen. Med RewardSmarters verktyg blir det enkelt att räkna på det och ge cheferna tydliga rekommendationer.

Differentiera lönebudgeten →

Beräkna er globala lönebudget

Fördela lönebudget mellan olika länder och testa hur olika löneökningar påverkar relativt löneläge och total budget.

Räkna på lönebudgeten →

Lär dig mer om Compensation & Benefits

Lönesättning – en guide för HR

Lönesättning – en guide för HR

HR har en viktig roll att stötta chefer i samband med lönesättning. Denna guide beskriver i sju steg de ansvarsområden som ligger på HR:s bord.

Så utvärderar ni årets lönerevision

Så utvärderar ni årets lönerevision

När årets lönerevision är avslutad är det bra att i närtid göra en utvärdering. Här är tips på frågor för att fånga framgångsfaktorer och utvecklingsområden.