Gör en djupare analys av data efter lönekartläggningen

Alla arbetsgivare ska enligt lag varje år göra en lönekartläggning. Den data som samlas in kan vid djupare analys ge er flera goda insikter utöver DO:s  utgångspunkt. Låt HR göra en extra analys efter lönekartläggningen för att utvärdera företagets lönesättning.

Testa er lönepolicy

En sammanställning av företagets löner för olika befattningar gör det tydligt om ni belönar det ni vill belöna. Genom att matcha resultatet mot er lönepolicy, ser ni svart på vitt om verkligheten följer den utveckling ni vill ha. Finns det ett önskvärt samband mellan medarbetarnas löneläge och prestation över tid?

Benchmarking av företagets löneläge

När arbetet med arbetsvärdering är genomfört har ni en bra grund som kan nyttjas för att göra benchmarking mot marknadslönedata. Det kan göras på flera olika sätt, vanligast är att företaget deltar i löneundersökningar eller köper in marknadslönedata för en specifik befattning eller yrkesgrupp. 

Ställ er frågorna: Hur ligger ni till lönemässigt i jämförelse med marknaden? Följer löneläget er lönepolicy?

Hur ser lönesättningen ut inom olika avdelningar och geografiska enheter?

En lönekartläggning ger en tydlig bild av organisationens lönestruktur, medellöner och lönespridning för olika befattningar. Det kan vara intressant att titta närmare på hur mycket det skiljer i lönenivå mellan olika grupper och mellan olika avdelningar och enheter. 

Ställ er frågan: Är det rimliga skillnader eller behöver vi justera lönerna?

Analysera löneskillnader mellan nyanställda och erfarna medarbetare

En intressant analys att göra för alla grupper, oavsett om det finns en könsmässig löneskillnad eller inte, är att belysa kopplingen erfarenhet och lön. Lättast är det att göra det via ett plotterdiagram där lön och erfarenhet utgör varsin axel. 

Om medellönen är lika men kvinnorna i en grupp är betydligt mer erfarna än männen kan det vara intressant att fråga sig varför detta inte avspeglas i lönenivåerna.

Analys av löner utanför lönespannet

Det finns vissa analyser avseende lönespridning som ska inkluderas enligt kraven från DO. Som komplement är det intressant att kolla på samtliga som ligger utanför lönespannet för gruppen.

Går det att se något mönster? Ett exempel kan vara att majoriteten av medarbetare utanför spannet tillhör en viss demografisk grupp.

Undersök fördelning mellan män och kvinnor på chefsnivå

Många företag arbetar aktivt med att få till en jämnare könsbalans på chefsnivåerna, där idag männen ofta är i majoritet. Lönekartläggningen ger en bra bild av nuläget och hur företagets framtida talangpool ser ut.

Ställ er följande frågor:

  • Rekryterar ni jämställt till chefsnivåer?
  • Befordras män och kvinnor i samma relativa utsträckning?
  • Är fördelningen mellan män och kvinnor i chefsposition i linje med vad ni strävar efter? Om inte, vad kan ni göra för att ändra på det?

 

Kunskap, tips och nyheter direkt till din inkorg!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev →

 

Guide: Så kan HR prata med chefer om lönesättning

Guide: Så kan HR prata med chefer om lönesättning

Att sätta rätt lön är en utmanande uppgift. HR har därför en viktig roll i att stötta cheferna och organisationen i samband med lönesättning. Så hur kan HR prata med chefer om lönesättning? Svaret på det hittar du i denna guide.

Hur gör man en lönekartläggning?

Hur gör man en lönekartläggning?

Få svar på alla dina frågor om lönekartläggning. Detta är en guide för HR som förklarar hur du praktiskt genomför en lönekartläggning.