Ta hjälp av en lönematris i lönerevisionen

4 okt, 2021

HR kan hjälpa chefer med lönesättning och att fördela lönebudgeten på ett optimalt sätt bland sina medarbetare i lönerevisionen genom att introducera en lönematris.

Design av lönematris

Syftet med en lönematris är att visualisera tänket och pedagogiken i fördelning av budgetutrymme vid en lönerevision. Grunden är individuell lönesättning och differentiering.

Lönematrisen hjälper lönesättande chef att bedöma hur stor löneökning respektive medarbetare ska få utifrån löneökningsutrymmet. I matrisen sammanförs prestationsnivå och relativt löneläge, dvs. medarbetarens lön i relation till intern lönestruktur och/eller marknadslöneläget.

Vid design av en lönematris kan man välja att ge vägledning i form av t.ex. låg, medelhög och hög löneökning eller så ger man tydligare anvisningar med rekommendationer i procent.

Här nedan följer några olika exempel på hur en lönematris kan se ut.

 

Som du ser är utgångspunkten i samtliga matriser den samma även om designen ser lite olika ut beroende på antal prestationsnivåer och uppdelning av relativt löneläge.

  • För medarbetare som presterar bra men redan ligger högt i lön rekommenderas typiskt sett medelhög löneökning.
  • För medarbetare som ligger lågt i lön och presterar bra rekommenderas vanligtvis hög löneökning.
  • För medarbetare som presterar enligt förväntan rekommenderas löneökning i linje med budget.
  • För medarbetare som ligger lågt i lön och underpresterar rekommenderas begränsad eller ingen löneökning alls. För dessa medarbetare behövs i stället en utvecklingsplan som gör det möjligt för dem att prestera bättre framåt. Här behöver man ha koll på vad kollektivavtalet säger för det kan finnas en individgaranti.

 

Att välja lönematris

Om du står inför att ta fram en lönematris, som ska användas av cheferna i lönerevisionen, välj då en lönematris som går i linje med ert sätt att kommunicera kring löneökningar inom organisationen.

Ni behöver också hitta en balans i hur stora skillnaderna ska vara på den rekommenderade differentieringen (%) mellan medarbetare som presterar bra och mindre bra samt har en relativt hög respektive låg lön.

Om ni använder en matris med procentsatser behöver dessa beräknas så att budgetramen hålls när cheferna följer riktlinjerna. Det finns användbara verktyg för beräkning av procentsatser i lönematris → 

Process för lönerevision

Process för lönerevision

Hur lägger man upp en bra process för årets lönerevision? Vilka förberedelser behöver göras och hur kan HR stötta lönesättande chefer i processen? Här följer ett förslag på process – steg för steg.

En tydlig lönestruktur underlättar lönesättningen

En tydlig lönestruktur underlättar lönesättningen

En bra lönestruktur underlättar för företaget att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. Men hur gör man i praktiken för att ta fram en lönestruktur? Och hur kommunicerar man kring den med chefer och medarbetare? Här ger vi några tips.