Vi hjälper HR att arbeta mer strategiskt med lön och belöningsfrågor

RewardSmarters team har över femton års erfarenhet av att hjälpa små och stora företag världen över med deras utmaningar inom Compensation & Benefits.

Vår affärsidé och mission

RewardSmarter vill hjälpa HR att arbeta mer strategiskt med lön och belöningsfrågor.

Vi erbjuder konsulttjänster inom Compensation & Benefits och HR-verktyg speciellt utvecklade för att effektivisera och automatisera de vanligaste C&B-processerna.

Vi är ett litet företag men har ett stort nätverk inom branschen och samarbetar med utvalda företag som erbjuder tjänster som kompletterar vårt erbjudande.

Vi har genom åren haft möjlighet att arbeta med företag i olika branscher och delar av världen. Erfarenheter vi har med oss i nya uppdrag och för utveckling av tjänster och produkter. Vi har kompetens och erfarenhet av att arbeta med olika större aktörers system och metodiker, t.ex. Workday, Benify, Mercer (IPE), Aon (Bas), HAY Group/Korn Ferry (Korn Ferry Hay Guide Chart) och Willis Towers Watson (Global Grading System).

Om RewardSmarter Toolbox

RewardSmarters grundare, Mattias Klefbäck, har sedan 2004 arbetat som konsult inom Compensation & Benefits.

Ett återkommande behov Mattias såg hos kunderna var effektivisering av de vanligaste processerna och möjlighet att göra mer anpassade analyser än de som var möjliga med befintliga system. Idén om Excelverktygen, RewardSmarter Toolbox, växte fram. Mattias tog sitt nätverk av C&B-specialister på några av Sveriges största företag till hjälp för att säkerställa robusta processer utifrån best practice.

 

w

Konsulttjänster

Vi hjälper företag med ersättningsfrågor, policys och processutveckling. Vi stöttar även när företag saknar interna resurser för genomförande av specifika projekt.

Z

HR-verktyg

RewardSmarters Excelverktyg täcker årliga processer som lönerevision, lönekartläggning och bonus samt mer tekniska delar som exempelvis design av lönestruktur.

Kunskapsbank

I vår kunskapsbank kan du ta del av kunskap och inspiration inom området Compensation & Benefits. Få tips inför årets lönerevisionen, lönekartläggning och mycket mer.

Några av våra kunder