Vår nisch är Comp & Ben

RewardSmarters team har över femton års erfarenhet av att hjälpa små och stora företag världen över med deras utmaningar inom Compensation & Benefits.

Vår affärsidé och mission

RewardSmarter vill hjälpa HR att arbeta mer strategiskt med lön och belöningsfrågor. För att det ska vara möjligt behövs kunskap, tydliga strategier och riktlinjer, effektiva processer och verktyg som underlättar det dagliga arbetet.

Vi erbjuder strategisk rådgivning och konsulttjänster inom Compensation & Benefits och HR-verktyg speciellt utvecklade för att effektivisera och automatisera de vanligaste C&B-processerna. För att kunna dela med oss av kunskap har vi skapat en kunskapsbank här på vår webbplats som kontinuerligt fylls på med inspiration och tips kopplat till Compensation & Benefits.

Ett litet bolag med stor kapacitet

Vi har genom åren haft möjlighet att arbeta med företag i olika branscher och delar av världen. Erfarenheter vi har med oss i nya uppdrag och för utveckling av tjänster och produkter. 

Vi är ett litet företag men har ett stort nätverk inom branschen och samarbetar med utvalda företag som erbjuder tjänster som kompletterar vårt erbjudande. Vi är t.ex. Curos partner i Norden avseende verktyg för Global Pay Equity. Vi har kompetens och erfarenhet av att arbeta med olika större aktörers system och metodiker, t ex Workday, Benify, Mercer (IPE), Aon (Bas), HAY Group/Korn Ferry (Korn Ferry Hay Guide Chart) och Willis Towers Watson (Global Grading System). 

Om RewardSmarter Toolbox

RewardSmarters grundare, Mattias Klefbäck, har sedan 2004 arbetat som konsult inom Compensation & Benefits. Ett återkommande behov han såg hos kunderna var effektivisering av de vanligaste processerna och möjligheten att göra mer anpassade analyser. Idén om Excelverktygen, RewardSmarter Toolbox, växte fram. Mattias tog sitt nätverk av C&B-specialister på några av Sveriges största företag till hjälp för att säkerställa robusta processer utifrån best practice. Idag används verktygen av företag i olika branscher och länder.