Exceltips för HR – 1

Nu är våra första videos med Exceltips för HR publicerade i RewardSmarters kunskapsbank. Vi börjar med ”the basics” och kommer fylla på med mer avancerande funktioner och formler längre fram.

  • Funktionen ”Sammanfoga”
  • Omvandla personnummer till ålder
  • Omvandla personnummer till kön

Här hittar du alla tips →

Lönesättning – en guide för HR

Lönesättning – en guide för HR

HR har en viktig roll att stötta chefer i samband med lönesättning. Denna guide beskriver i sju steg de ansvarsområden som ligger på HR:s bord.

Så utvärderar ni årets lönerevision

Så utvärderar ni årets lönerevision

När årets lönerevision är avslutad är det bra att i närtid göra en utvärdering. Här är tips på frågor för att fånga framgångsfaktorer och utvecklingsområden.