Tips och inspiration för dig inom HR

Vi tycker om att dela med oss av kunskap och gör det gärna på nätverksträffar och event. Här i vår Kunskapsbank kan du ta del av tips och inspiration inom området Compensation & Benefits i form av artiklar. Det finns också korta videos med Exceltips.

Vad är du intresserad av?

 Lönerevision

Lönesättning

Bonus

Processer & Policy

HR-system

 Exceltips för HR – Video

Våra senaste artiklar 

Exceltips för HR – Vår första release

Exceltips för HR – Vår första release

Nu är våra första videos med Exceltips för HR publicerade i kunskapsbanken. Vi börjar med ”the basics” och kommer fylla på med mer avancerande funktioner och formler längre fram.

4 tips vid befattningsvärdering

4 tips vid befattningsvärdering

Befattningsvärdering görs för att bedöma en befattnings tyngd, komplexitet och påverkan på verksamheten. Här är 4 tips som kan vara till hjälp om cheferna som involveras inte arbetat med befattningsvärdering tidigare.

Lönekartläggning: Analysera mera

Lönekartläggning: Analysera mera

I samband med lönekartläggning när all data finns tillgänglig är det ett utmärkt tillfälle för HR att undersöka fler aspekter av företagets lönesättning.

Lönekartläggning: Villkor, förmåner och praxis

Lönekartläggning: Villkor, förmåner och praxis

En viktig del i en lönekartläggning, utöver kartläggning och analys av löneskillnader, är att gå igenom företagets riktlinjer och policydokument gällande löner och andra anställningsvillkor.

Den tomma stolen ger vägledning vid befattningsvärdering

Den tomma stolen ger vägledning vid befattningsvärdering

Befattningsvärdering handlar om att värdera olika arbetens tyngd. Resultatet ger en intern hierarkisk struktur och underlag för att kunna sätta rätt löner. Denna enkla modell hjälper cheferna på rätt spår i värderingen.