Tips och inspiration för dig inom HR

Vi tycker om att dela med oss av kunskap och gör det gärna på nätverksträffar och event. Här i vår Kunskapsbank kan du ta del av erfarenheter, tips och inspiration inom området Compensation & Benefits i form av artiklar.

Hoppas du hittar något som inspirerar dig!

Gå direkt till artiklar om Lönerevision, Lönesättning, Bonus, Processer & Policys och HR-system

Ingen bonus i år till företagets anställda?

Ingen bonus i år till företagets anställda?

Visar bokslutet vikande finansiella siffror? Slår det negativt på ert bonusutfall? Då är kommunikationen till medarbetarna viktigare än någonsin för att bibehålla bonusprogrammets trovärdighet och medarbetarnas motivation.

Inför lönerevision 2020 – checklista för HR

Inför lönerevision 2020 – checklista för HR

Nästa års lönerevision närmar sig och förberedelser behöver göras för att säkerställa en smidig och framgångsrik process. Vi har sammanställt en checklista som vi hoppas kan hjälpa dig och ditt HR-team i arbetet. Lägg upp en plan för processen, se över riktlinjer samt utbildning och stöd till cheferna.

Välj rätt metod för arbetsvärdering

Välj rätt metod för arbetsvärdering

Arbetsvärdering, eller befattningsvärdering som det också kallas, ger en bild av olika arbetens tyngd inom organisationen. Resultatet används bl.a. för jobbarkitektur och gruppering av likvärdiga arbeten vid lönekartläggning.

Implementering av HR-system: Klart ✓

Implementering av HR-system: Klart ✓

Genom att implementera ett HR-system kan processer effektiviseras och information och beslut kvalitetssäkras. Men det krävs en tydlig intern organisation och en hel del jobb för att få allt att fungera. Här följer några tips på vad du kan tänka på.

Utvärdera årets lönerevision

Utvärdera årets lönerevision

När årets lönerevisionsprocess är avslutad är det bra att i närtid utvärdera arbetet. Vilka framgångsfaktorer och utvecklingsområden kan identifieras? Vilka lärdomar tar vi med oss? Här har du tips på frågor att ställa i utvärderingen.

Analysera resultatet av årets lönerevision

Analysera resultatet av årets lönerevision

När cheferna är klara med lönerevisionen är det HR:s uppgift att analysera resultatet. Det är viktigt att säkerställa att företaget följer policys och riktlinjer och att resultatet är i linje med organisationens belöningsstrategi.

Implementering av HR-system: Kravspecifikation och governance

Implementering av HR-system: Kravspecifikation och governance

Inför implementering av ett nytt HR-system är det viktigt att ta fram en tydlig kravspecifikation. Hur ska HR-systemet användas? Vilka processer ska det stödja? Vilka effekter vi ni uppnå? Se även över organisationens governance.