Tips och inspiration för dig inom HR

 I vår Kunskapsbank kan du ta del av tips och inspiration inom området Compensation & Benefits. Du hittar även korta videos med Exceltips.

Vad är du intresserad av?

 Lönerevision

Lönesättning

Bonus

Processer & Policy

HR-system

 Exceltips för HR – Video

Lönesättning – en guide för HR

Lönesättning – en guide för HR

HR har en viktig roll att stötta chefer i samband med lönesättning. Denna guide beskriver i sju steg de ansvarsområden som ligger på HR:s bord.

Så utvärderar ni årets lönerevision

Så utvärderar ni årets lönerevision

När årets lönerevision är avslutad är det bra att i närtid göra en utvärdering. Här är tips på frågor för att fånga framgångsfaktorer och utvecklingsområden.

Ta hjälp av en lönematris i lönerevisionen

Ta hjälp av en lönematris i lönerevisionen

En lönematris hjälper lönesättande chef att bedöma hur stor löneökning respektive medarbetare ska få i lönerevisionen. I matrisen sammanförs prestationsnivå och relativt löneläge.