Tips och inspiration för dig inom HR

 I vår Kunskapsbank kan du ta del av tips och inspiration inom området Compensation & Benefits. Du hittar även korta videos med Exceltips.

Vad är du intresserad av?

Lönesättning

 Lönerevision

 Lönekartläggning

Bonus

Processer & Policy

 Exceltips för HR – Video

Guide: Så kan HR prata med chefer om lönesättning

Guide: Så kan HR prata med chefer om lönesättning

Att sätta rätt lön är en utmanande uppgift. HR har därför en viktig roll i att stötta cheferna och organisationen i samband med lönesättning. Så hur kan HR prata med chefer om lönesättning? Svaret på det hittar du i denna guide.

Hur gör man en lönekartläggning?

Hur gör man en lönekartläggning?

Få svar på alla dina frågor om lönekartläggning. Detta är en guide för HR som förklarar hur du praktiskt genomför en lönekartläggning.

Årshjul för HR – med fokus på Comp & Ben

Årshjul för HR – med fokus på Comp & Ben

Samla alla de viktigaste aktiviteterna i ett årshjul för HR. Det gör planering och kommunikation enklare både på HR-avdelningen och internt i hela företaget. Vi beskriver här ett exempel på årshjul som fokuserar på Comp & Ben-aktiviteterna.

Rätt lön vid rekrytering

Rätt lön vid rekrytering

Rätt lön är en viktig faktor för att attrahera medarbetare vid en rekrytering. Denna artikel beskriver hur företag kan resonera kring lönesättning.