Konsultstöd inom Comp & Ben

Oavsett om du är specialist inom Compensation & Benefits eller jobbar mer brett med HR-frågor uppstår säkert ibland ett behov av stöd från en konsult med gedigen erfarenhet av de frågor du har att hantera.

RewardSmarter stöttar företag i strategifrågor, utveckling av policys och processförbättringar. Vi erbjuder konsulttjänster i projektform och som interimslösning.
Du kan få hjälp på hel- eller deltid, under kort eller lång tid.

Ersättning till högsta ledningen

Vi hjälper företag att ta fram strategier för ersättning till ledande befattningshavare. Vi genomför kartläggning och utvärdering av företagets nuvarande ersättningspaket och utvecklar riktlinjer. Vi supporterar också i förberedelser och presentation för ersättningskommittén gällande både marknadsjämförelser och design av ersättningsmodeller.

Processutveckling och projektledning

Ibland behöver befintliga processer ses över och effektiviseras. Vi backar upp och ger stöd när företag saknar interna resurser för utvecklingsarbetet.

Vi kan också vid behov leda genomförandet av årliga processer som t.ex. bonusprocessen eller lönerevisionen.

Processutveckling och projektledning

Ibland behöver befintliga processer ses över och effektiviseras. Vi backar upp och ger stöd när företag saknar interna resurser för utvecklingsarbetet.

Vi kan också vid behov leda genomförandet av årliga processer som t.ex. bonusprocessen eller lönerevisionen.

Interim för kortare uppdrag

När det finns behov av kompetens inom C&B under begränsad tid, t.ex. i väntan på rekrytering eller under en föräldraledighet, kan vi kliva in och täcka upp. Vi har lång erfarenhet av C&B-arbete från olika branscher och storlek på bolag och är väl insatta i de årliga processerna. Du kan därför förvänta dig effektiv överlämning och kort uppstartsträcka.

Vill du veta mer om våra konsulttjänster?

Kontakta oss via vårt kontaktformulär så hör vi av oss.

Z

HR-verktyg för C&B

RewardSmarters Excelverktyg täcker årliga processer som lönerevision, lönekartläggning och bonus samt mer tekniska delar som exempelvis design av lönestruktur.

Tips och inspiration

I RewardSmarters kunskapsbank kan du ta del av kunskap och inspiration inom området Compensation & Benefits. Få tips inför årets lönerevisionen, lönekartläggning och mycket mer.