När du behöver en specialist inom Compensation & Benefits

Konsulttjänster inom Compensation & Benefits

När du behöver stöd i arbetet med Compensation & Benefits, finns vi här för dig. Med en erfaren konsult kan ni på ett effektivt sätt:

  • Sätta en strategi för arbetet med Compensation & Benefits.
  • Utifrån strategin tar vi fram en tydlig process för effektivt genomförande utifrån praxis.
  • Ni har ett operativt stöd och bollplank under hela genomförandet – vi fokuserar på långsiktiga samarbeten.

Vi stöttar både HR och chefer

Stöd för HR-avdelningar

Om ni idag saknar en specialist inom Compensation & Benefits, så har du kommit rätt. Med en erfaren konsult kan ni snabbt utveckla arbetet i form av tydliga processer och en strategisk plan framåt.

Avlastning för Comp & Ben-teamet

Oavsett om ni behöver stöd under lönerevisionen eller i det löpande arbetet hjälper vi till med både operativt och strategiskt stöd. 

Utveckling i samarbete med ledningen

När ledningen ska diskutera ersättning och förmåner kan ni tjäna på att ta in en specialist. Med rätt hjälp går arbetet snabbare, samtidigt som ni får perspektiv utifrån och insikt om hur andra företag gör.

Hur kan vi hjälpa er?

Utveckla ersättningsmodeller

Gör en kartläggning och analys av företagets ersättningspaket. Tillsammans utvecklar vi riktlinjer och en strategi för ersättning till ledande befattningshavare. Du kan också få stöd att förbereda och presentera design av ersättningsmodeller och marknadsjämförelser för ledning och styrelse.

Utveckla ersättningsmodeller

Gör en kartläggning och analys av företagets ersättningspaket. Tillsammans utvecklar vi riktlinjer och en strategi för ersättning till ledande befattningshavare. Du kan också få stöd att förbereda och presentera design av ersättningsmodeller och marknadsjämförelser för ledning och styrelse.

Effektivisera era processer

HR hanterar varje flera återkommande processer, där bonusprocessen och lönerevision är två exempel. För att arbeta effektivt över tid måste ni löpande utveckla det arbetet. Vi backar upp och ger stöd när företag saknar interna resurser för utvecklingsarbetet.

Interim för kortare uppdrag

Är ni mitt uppe i rekrytering eller behöver täcka upp för en ledighet? När det finns behov av kompetens inom Compensation & Benefits kan vi kliva in och sköta det operativa arbetet. Vår erfarenhet sträcker sig över flera branscher, i både Sverige och internationellt. När du arbetar med oss kan du räkna med en smidig överlämning och snabb uppstart.

Interim för kortare uppdrag

Är ni mitt uppe i rekrytering eller behöver täcka upp för en ledighet? När det finns behov av kompetens inom Compensation & Benefits kan vi kliva in och sköta det operativa arbetet. Vår erfarenhet sträcker sig över flera branscher, i både Sverige och internationellt. När du arbetar med oss kan du räkna med en smidig överlämning och snabb uppstart.

Vill du veta mer om våra konsulttjänster?

Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi inom kort.

Du kan också kontakta oss via info@rewardsmarter.com

Godkännande av integritetspolicy