Benchmarking av löner

Hur betalar ni era anställda i jämförelse med marknaden? Över, under eller i linje med marknadsmedian? En viktig del i HR-arbetet är att ha koll på vad som är marknadsmässig ersättning för olika typer av befattningar inom organisationen.

Underlag för lönerevision

Benchmarking av löner görs regelbundet av HR för att t ex få fram underlag inför lönerevisionen. Med RewardSmarters verktyg Compensation Benchmarking effektiviseras arbetet och du får en fullständig analys av varje anställds position i jämförelse med relevant marknadsdata. Marknadsdata sammanställs varje år av stora konsultbolag som t ex Mercer och Aon och av mer branschspecifika mindre aktörer. Samtliga leverantörers data kan importeras och användas i verktyget. Du bestämmer vilken data du vill använda och vilka ersättningskomponenter du vill jämföra.

 

Utvärdera er lönepolicy

Ett företags lönepolicy beskriver bl a hur företaget vill ligga till lönemässigt i jämförelse med övriga marknaden. Vissa företag vill ligga i topp medan andra väljer att ligga i nivå med eller strax under den genomsnittliga marknaden. Compensation Benchmarking-verktyget kan användas för att titta på hur den interna lönestrukturen ser ut och hur väl företaget följer sin policy. Med verktyget kan du identifiera grupper, yrkeskategorier eller personer som ligger snett och eventuellt behöver åtgärdas.

KONTAKT

Vill du veta mer eller boka en demo av verktygen?

Kontakta oss via vårt kontaktformulär så hör vi av oss.