Fördela lönebudget mellan länder

Det är mycket att tänka på när ett företag har anställda i flera länder, särskilt kring budgeten för årets löneökningar. Hur ska lönebudgeten fördelas mellan länderna? Ska länder som ligger lågt, tappar anställda och har svårt att rekrytera få mer budget? Vad kostar lönerevisionen totalt för företaget?

Räkna på lönebudget

Med hjälp av RewardSmarters Global Salary Budget Tool kan du modellera vad det kostar att nå ett visst marknadslöneläge, göra budgetberäkningar och distribuera lönebudgeten mellan länder för att testa dig fram hur olika löneökningar faller ut. 

Det går att importera inflationsdata från IMF och prognoser på marknadslöneökningar från olika leverantörer för att få bättre beslutsunderlag för hur den globala lönebudgeten bör distribueras vid nästa lönerevision.

Verktyget går också att använda för att fördela lönebudgeten mellan olika driftsställen eller mellan fackförbund eller yrkesgrupper som har olika avtal.

KONTAKT

Vill du veta mer eller boka en demo av verktygen?

Kontakta oss via vårt kontaktformulär så hör vi av oss.