Lönerevision ur ett HR-perspektiv

– en digital utbildning

HR har en viktig roll att stötta cheferna inför, under och efter lönerevisionen. Denna utbildning tar dig från förberedelse till utvärdering. Du får med dig konkreta verktyg och idéer kring hur ni kan vidareutveckla er process internt.

Lönerevision i teori och praktik

Jobbar du med HR och vill öka din förståelse för lönerevisionsprocessen? I denna utbildning får du veta hur HR på bästa sätt kan stötta cheferna och kvalitetssäkra arbetet i organisationen.

Efter utbildningen har du:

 • konkreta exempel på förberedelser som förenklar lönerevisionen,
 • best practise för internkommunikation av process och resultat,
 • ökad förståelse för de analyser som HR behöver göra inför, under och efter lönerevisionen,
 • ökad kunskap om hur du stöttar cheferna i arbetet.

Utbildningen fokuserar på lönerevision för tjänstemän med individuell lönesättning.

Lönerevision i teori och praktik

Jobbar du med HR och vill öka din förståelse för lönerevisionsprocessen? I denna utbildning får du veta hur HR på bästa sätt kan stötta cheferna och kvalitetssäkra arbetet i organisationen.

Efter utbildningen har du:

 • konkreta exempel på förberedelser som förenklar lönerevisionen,
 • best practise för internkommunikation av process och resultat,
 • ökad förståelse för de analyser som HR behöver göra inför, under och efter lönerevisionen,
 • ökad kunskap om hur du stöttar cheferna i arbetet.

Utbildningen fokuserar på lönerevision för tjänstemän med individuell lönesättning.

Vad ingår i utbildningen?

Modul 1
Planering och förberedelser

Första delen av utbildningen fokuserar på förberedelser, tidsplan, kommunikation samt ansvarsfördelning i samband med lönerevisionen.

d
Modul 2
Dags för lönerevision

Här får du steg för steg följa processen för lönerevision, med fokus på budget, analys, kvalitetssäkring, lönesamtal, godkännande av löner och utvärdering av arbetet.

Modul 3
Verktyg och modeller

Hur påverkar prestation, lönestruktur och marknad medarbetarens lön? Öka din förståelse för modeller som hjälper cheferna att ta fram förslag på nya löner.

w
Modul 4
Praktiska exempel

Applicera kunskapen i praktiken med case från verkligheten. Vi ger exempel på hur ni kan hantera flera vanligt förekommande situationer under lönerevisionen.

Stärk HR:s kompetens inför lönerevisionen

Lönerevisionen är ett återkommande och tidskrävande arbete. Denna utbildning ger dig tillgång till RewardSmarters samlade kunskap och erfarenhet om lönerevisionsprocessen. 

 • 4 moduler med ca 1,5 timme videomaterial
 • Gå utbildningen när det passar dig
 • Tillgång till utbildningen i tre månader

Pris: 3 500 SEK (exkl. moms) per person

Pris enligt offert om ni är flera från samma företag som vill gå kursen.

Köp utbildningen direkt med kort på vår utbildningsplattform eller fyll i formuläret om du vill betala med faktura. 

Godkännande av integritetspolicy

DIGITAL UTBILDNING

Lönesättning för HR

Lönesättning kräver god intern kommunikation och samarbete mellan HR och chefer. Med vår digital utbildning får du inom HR rätt kompetens för att stötta cheferna i organisationen.

Utbildningen vänder sig till dig som är HR-chef, HR-partner, HR-generalist eller HR-specialist med ansvar för lönefrågor.