Verktyg för lönerevision

Lönerevision är en av de viktigaste löneprocesserna under året. För att det ska bli en smidig process för både chefer och HR behövs tydliga riktlinjer och bra verktyg.

Förenkla och automatisera företagets lönerevision

  • Strukturerad och effektiv process
  • Skräddarsydda filer till lönesättande chefer
  • Lätt för HR att analysera resultatet
  • Enkel exportfunktion för attestering

Se vår video om hur lönerevisionsprocessen går till med RewardSmarters Excelverktyg.

” Cheferna får bra underlag och kan ta beslut om lönejusteringar baserat på fakta. De blir tryggare med besluten och kan känna sig säkrare i lönesamtalet.”

Så här fungerar verktyget

Med hjälp av RewardSmarters Salary Review Tool producerar du enkelt skräddarsydda filer till lönesättande chefer. Du kan inkludera budgetriktlinjer och information om medarbetarnas tidigare löneökningar, lön jämförelse med marknad, prestation etc.

När cheferna fördelat lönebudgeten bland sina anställda sammanställer du samtliga chefers rapporter genom att importera filerna tillbaka till verktyget. Du kan enkelt kontrollera resultatet för att se om cheferna följt givna riktlinjer och den budget som tilldelats.

HR-system leverantör
KONTAKT

Vill du veta mer eller boka en demo av verktyget?

Kontakta oss via vårt kontaktformulär så hör vi av oss.