Verktyg för lönerevision

Lönerevision är en av de viktigaste löneprocesserna under året. För att det ska bli en smidig process för både chefer och HR behövs tydliga riktlinjer och bra verktyg.

Förenkla och automatisera företagets lönerevision

  • Strukturerad och effektiv process
  • Skräddarsydda filer till lönesättande chefer
  • Lätt för HR att analysera resultatet
  • Enkel exportfunktion för attestering

Se vår video om hur lönerevisionsprocessen går till med RewardSmarters Excelverktyg.

” Cheferna får bra underlag och kan ta beslut om lönejusteringar baserat på fakta. De blir tryggare med besluten och kan känna sig säkrare i lönesamtalet.”

Så här fungerar verktyget

Med hjälp av RewardSmarters Salary Review Tool producerar du enkelt skräddarsydda filer till lönesättande chefer. Du kan inkludera budgetriktlinjer och information om medarbetarnas tidigare löneökningar, lön jämförelse med marknad, prestation etc.

När cheferna fördelat lönebudgeten bland sina anställda sammanställer du samtliga chefers rapporter genom att importera filerna tillbaka till verktyget. Du kan enkelt kontrollera resultatet för att se om cheferna följt givna riktlinjer och den budget som tilldelats.

HR-system leverantör
KONTAKT

Vill du veta mer eller boka en demo av verktyget?

Kontakta oss via vårt kontaktformulär så hör vi av oss.

Läs om lönerevision i vår kunskapsbank

Process för lönerevision

Process för lönerevision

Hur lägger man upp en bra process för årets lönerevision? Vilka förberedelser behöver göras och hur kan HR stötta lönesättande chefer i processen? Här följer ett förslag på process – steg för steg.

Ta hjälp av en lönematris i lönerevisionen

Ta hjälp av en lönematris i lönerevisionen

Lönematrisen hjälper lönesättande chef att bedöma hur stor löneökning respektive medarbetare ska få utifrån löneökningsutrymmet. I matrisen sammanförs prestationsnivå och relativt löneläge.

Inför lönerevision 2020 – checklista för HR

Inför lönerevision 2020 – checklista för HR

Nästa års lönerevision närmar sig och förberedelser behöver göras för att säkerställa en smidig och framgångsrik process. Vi har sammanställt en checklista som vi hoppas kan hjälpa dig och ditt HR-team i arbetet.