Skapa en tydlig lönestruktur

Vilken lön kan du erbjuda kandidaten för det aktuella jobbet? Hur mycket löneökning får chefen vid befordran till ny roll inom företaget? Med en tydlig lönestruktur som visar vad företaget betraktar som rimliga löner för olika roller blir det lättare att sätta rätt lön.

Skapa lönespann för olika roller

RewardSmarters Pay Range Design Tool är ett av våra mer avancerade verktyg där du utifrån intern lönedata eller marknadsdata kan ta fram en lönestruktur och löneintervall, sk lönespann, för olika funktioner. Verktyget kan användas av HR och C&B för att utvärdera befintlig lönestruktur eller för ta fram underlag för ny lönepolicy. Det går att importera marknadsdata från flera leverantörer och vikta dem olika för att designa en relevant lönestruktur. Det går att testa sig fram och spara olika varianter för att sedan göra en jämförelse mellan dem och välja den mest lämpade.

KONTAKT

Vill du veta mer eller boka en demo av verktygen?

Kontakta oss via vårt kontaktformulär så hör vi av oss.