Jämför och kalibrera era befattningsvärderingar

Att ha uppdaterade befattningsvärderingar är viktigt inför beslut om lön och annan ersättning till cheferna. Få en överblick över företagets olika befattningar och deras relativa tyngd i organisationen med hjälp av vårt Excelverktyg.

Visualisera rollernas tyngd inom organisationen

Med hjälp av RewardSmarters Organization Calibration Tool kan du utvärdera och jämföra befattningsvärderingar mellan avdelningar och enheter och presentera resultatet i förhållande till ett organisationsschema.

Det är ett värdefullt verktyg för att visualisera genomförda befattningsvärderingar eller karriärnivåer och kan användas som diskussions- och beslutsunderlag vid avstämning med ansvarig chef. Verktyget är enkelt och flexibelt och du kan göra korrigeringar direkt under mötet för att hitta rätt om någon befattning bör justeras upp eller ner. Det blir en smidig process som sparar tid både för chefer och HR.

KONTAKT

Vill du veta mer eller boka en demo av verktygen?

Kontakta oss via vårt kontaktformulär så hör vi av oss.