Lönesättning för HR

– en digital utbildning

Lönesättning kräver god intern kommunikation och samarbete mellan HR och chefer. Med en digital utbildning får du inom HR rätt kompetens för att stötta era chefer i frågor om lönesättning.

HR:s roll är att stötta chefer i lönesättningen

Flera undersökningar visar att många chefer tycker att lönesättning är den svåraste delen av deras jobb. Därför är det extra viktigt att du på HR kan stötta organisationens chefer så att lönerna hamnar på rätt nivå.

Vår utbildning i lönesättning ger HR:

  • större trygghet i beslut kopplade till lönesättning,
  • strategier för hur HR på bästa sätt kan stötta cheferna,
  • praktiska råd för hur organisationen kan arbeta med lönesättning vid rekrytering, lönerevision och när en medarbetare får en ny roll.

Utbildningen vänder sig till dig som är HR-chef, HR-partner, HR-generalist eller HR-specialist med ansvar för lönefrågor.

HR:s roll är att stötta chefer i lönesättningen

Flera undersökningar visar att många chefer tycker att lönesättning är den svåraste delen av deras jobb. Därför är det extra viktigt att du på HR kan stötta organisationens chefer så att lönerna hamnar på rätt nivå.

Vår utbildning i lönesättning ger HR:

  • större trygghet i beslut kopplade till lönesättning,
  • strategier för hur HR på bästa sätt kan stötta cheferna,
  • praktiska råd för hur organisationen kan arbeta med lönesättning vid rekrytering, lönerevision och när en medarbetare får en ny roll.

Utbildningen vänder sig till dig som är HR-chef, HR-partner, HR-generalist eller HR-specialist med ansvar för lönefrågor.

Lönesättning är en pågående process

Cheferna ska sätta rättvisa löner som ökar medarbetarnas motivation och prestation på jobbet. Här har HR en viktig roll att stötta cheferna.

För att lyckas behöver du som HR en förståelse för de processer och frågor som uppkommer i samband med lönesättning. Det är detta du får lära dig om i vår utbildning.

Vad ingår i utbildningen?

”Lönesättning för HR” är en digital kurs där vi blandar teori och praktiska exempel. Varje modul avslutas med en reflektionsdel där får du möjlighet att stanna upp och tänka till kring hur det ser ut i din organisation kopplat till det vi gått igenom i modulen. Utbildningen avslutas med ett självtest, där du får repetera innehållet och testa dina kunskaper.

Modul 1 HR:s stöd vid lönesättning

Modul 2 Faktorer som påverkar lönestrukturen

Modul 3 Fördjupning i lönespann

Modul 4 Lönesättning i praktiken

Vad ingår i utbildningen?

”Lönesättning för HR” är en digital kurs där vi blandar teori och praktiska exempel. Varje modul avslutas med en reflektionsdel där får du möjlighet att stanna upp och tänka till kring hur det ser ut i din organisation kopplat till det vi gått igenom i modulen. Utbildningen avslutas med ett självtest, där du får repetera innehållet och testa dina kunskaper.

Modul 1 HR:s stöd vid lönesättning

Modul 2 Faktorer som påverkar lönestrukturen

Modul 3 Fördjupning i lönespann

Modul 4 Lönesättning i praktiken

Stärk HR:s kompetens inom lönesättning

RewardSmarter har länge stöttat företag att arbeta strategiskt med olika lönefrågor. Med vår digitala utbildning får du och ditt HR-team rätt kompetens för att stötta era chefer i frågor om lönesättning.

  • 1 timme videomaterial – teori och praktiska exempel
  • Gå utbildningen när det passar dig
  • Tillgång till utbildningen i en månad

Pris: 2 500 SEK (exkl. moms) per person

Pris enligt offert om ni är flera från samma företag som vill gå.

Köp utbildningen direkt med kort på vår utbildningsplattform eller fyll i formuläret om du vill betala med faktura.

Godkännande av integritetspolicy

DIGITAL UTBILDNING

Lönekartläggning i praktiken

Har du koll på allt inför årets lönekartläggning? Kraven på en lönekartläggning är tydliga, men när det kommer till praktiskt genomförande uppstår många frågor. RewardSmarter har arbetat med lönekartläggning på många av Sveriges största företag. I denna digitala kurs ger vi dig våra bästa tips för en smidig process.