Lönerevision utifrån prestation

Inför en lönerevision kan HR sätta upp riktlinjer för hur den totala lönebudgeten ska fördelas. Grupper som ligger lågt i lön eller medarbetare som presterar väldigt bra kan få extra löneökning, medan andra som relativt sätt har hög lön eller presterar mindre bra, får lite mindre.

Den smarta lönematrisen

Det är en matematisk utmaning att differentiera en lönebudget om man måste räkna på det manuellt. RewardSmarters verktyg Salary Matrix Calculator hjälper HR och C&B att på ett enkelt sätt testa sig fram med olika procentsatser i en lönematris och samtidigt ha koll på att budgeten hålls. Lönematrisen ger riktlinjer för hur lönebudgeten bör fördelas bland medarbetarna med hänsyn till prestation och nuvarande löneläge, både jämfört med kollegorna och med motsvarande roller externt (compa-ratio). Lönematrisen gör det enklare för HR att svara på frågor från cheferna gällande rekommenderade löneökningar.

KONTAKT

Vill du veta mer eller boka en demo av verktygen?

Kontakta oss via vårt kontaktformulär så hör vi av oss.