Effektivisera företagets bonusprocess

Har ditt företag bra verktyg för att hantera den komplexa bonusprocessen eller behöver flera steg hanteras manuellt? Manuellt arbete tar tid och dessutom finns risken att något blir fler på grund av den mänskliga faktorn.

Automatisera alla steg i processen

RewardSmarters Variable Pay Tool automatiserar alla steg i bonusprocessen. Verktyget sammanställer data på ett strukturerat sätt, hanterar min/max nivåer och beräknar finansiella mätetal automatiskt. Strukturerade mallar gör det lätt att kommunicera med olika avdelningar.

Med hjälp av verktyget producerar du inbjudningsbrev till deltagarna utifrån aktuella bonusplaner och individuella mål. Det är enkelt att göra prognoser under året samt resultat- och kostnadsberäkningar och exportera listorna för godkännande. Verktyget beräknar bonusutfall baserat på verksamhetens resultat och individuell måluppfyllelse och du kan lätt producera skräddarsydda bonusbrev till de anställda.

KONTAKT

Vill du veta mer eller boka en demo?

Kontakta oss via vårt kontaktformulär så hör vi av oss.