Verktyg för lönekartläggning

Alla arbetsgivare måste varje år genomföra en lönekartläggning för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra förmåner mellan kvinnor och män. HR ansvarar ofta för genomförandet av lönekartläggning vilket kan bli ett omfattande och tidskrävande arbete om du inte har tillgång till bra verktyg.

Automatiserad kartläggning och analys

RewardSmarters Excelverktyg för lönekartläggning ger komplett kartläggning och analys enligt Diskrimineringsombudsmannens krav. Verktyget passar dig som vill kunna göra djupare analyser på grupp och individnivå och ha full kontroll över alla siffror. Det går även att göra budgetestimering vad eventuella lönejusteringar skulle kosta. Vår steg för steg-guide hjälper dig genom hela arbete, från start till mål.

 

Dokumentation av arbetsprocess och resultat

När analysen är klar och ni har kommit överens med facket om åtgärdsplan gällande lönejusteringar för identifierade individer och grupper är det dags för dokumentation av arbetsprocess och resultat. Med hjälp av vår rapportmall sammanställer du enkelt en rapport enligt Diskrimineringslagens krav och DO:s riktlinjer. Du väljer själv omfattning av resultatrapporten och vad du presenterar. Alla tabeller, diagram och analyser i verktyget är lätta att exportera och använda i rapporten för att illustrera resultatet.

Fördelar med verktyget

  • Du sparar tid med hjälp av verktygets automatiska analyser
  • Verktyget ger både en översikt av resultatet och detaljerad information på grupp och individnivå
  • Du kan enkelt skapa handlingsplan och beräkna budget för lönejusteringar
  • Du kan välja grad av detaljnivå vid redovisning av resultatet
  • Du sammanställer enkelt en komplett rapport utifrån DO:s krav med hjälp av vår rapportmall
  • Den tydliga processen gör det enkelt även för medarbetare som gör en lönekartläggning för första gången
KONTAKT

Vill du veta mer eller boka en demo av verktygen?

Kontakta oss via vårt kontaktformulär så hör vi av oss.