Artiklar om processer och policys

Lönekartläggning: Villkor, förmåner och praxis

Lönekartläggning: Villkor, förmåner och praxis

En viktig del i en lönekartläggning, utöver kartläggning och analys av löneskillnader, är att gå igenom företagets riktlinjer och policydokument gällande löner och andra anställningsvillkor.

Lönekartläggning: Analysera mera

Lönekartläggning: Analysera mera

I samband med lönekartläggning när all data finns tillgänglig är det ett utmärkt tillfälle för HR att undersöka fler aspekter av företagets lönesättning.

Välj rätt metod för arbetsvärdering

Välj rätt metod för arbetsvärdering

Arbetsvärdering, eller befattningsvärdering som det också kallas, ger en bild av olika arbetens tyngd inom organisationen. Resultatet används bl.a. för jobbarkitektur och gruppering av likvärdiga arbeten vid lönekartläggning.

Årsplan för HR – med fokus på C&B processerna

Årsplan för HR – med fokus på C&B processerna

Nytt år, nya möjligheter och ett bra tillfälle att få interna strukturer och stödsystem på plats. För dig som arbetar inom HR och ansvarar för processer inom Compensation & Benefits har vi satt samman en årsplan som visar de viktigaste aktiviteterna under året.

Olika former av belöningssystem

Olika former av belöningssystem

Många företag har någon form av belöningssystem för att attrahera och behålla nyckelpersoner, motivera de anställda att prestera bättre och jobba mot samma mål. Belöningssystem är ett komplement till den vanliga lönen.

Vad är du intresserad av?

 Lönerevision

Lönesättning

Bonus

Processer & Policy

HR-system

 Exceltips för HR – Video