Artiklar om lönerevision

Så utvärderar ni årets lönerevision

Så utvärderar ni årets lönerevision

När årets lönerevision är avslutad är det bra att i närtid göra en utvärdering. Här är tips på frågor för att fånga framgångsfaktorer och utvecklingsområden.

Ta hjälp av en lönematris i lönerevisionen

Ta hjälp av en lönematris i lönerevisionen

En lönematris hjälper lönesättande chef att bedöma hur stor löneökning respektive medarbetare ska få i lönerevisionen. I matrisen sammanförs prestationsnivå och relativt löneläge.

Inför lönerevision – checklista för HR

Inför lönerevision – checklista för HR

Nästa års lönerevision närmar sig och förberedelser behöver göras för att säkerställa en smidig och framgångsrik process. Vi har sammanställt en checklista som vi hoppas kan hjälpa dig och ditt HR-team i arbetet.

Hur kan HR stötta cheferna vid lönerevision?

Hur kan HR stötta cheferna vid lönerevision?

För att den årliga lönerevisionen ska bli en smidig och lyckad process är det viktigt att cheferna känner sig trygga, både med hur lönerevisionen går till och med de beslut de fattar gällande lönejusteringar. Här följer några tips om hur HR kan stötta cheferna.

Vad är du intresserad av?

 Lönerevision

Lönesättning

Bonus

Processer & Policy

HR-system

 Exceltips för HR – Video