Gör en djupare analys av data efter lönekartläggningen

Alla arbetsgivare ska enligt lag varje år göra en lönekartläggning. Den data som samlas in kan vid djupare analys ge er flera goda insikter utöver DO:s  utgångspunkt. Låt HR göra en extra analys efter lönekartläggningen för att utvärdera företagets lönesättning. Testa...

4 tips vid befattningsvärdering

Befattningsvärdering görs för att bedöma en befattnings tyngd, komplexitet och påverkan på verksamheten, och ger bland annat underlag för att kunna sätta rätt lön. Oftast intervjuas chefen om befattningen och om chefen inte arbetat med befattningsvärdering tidigare...

Den tomma stolen ger vägledning vid befattningsvärdering

Befattningsvärdering handlar om att värdera olika arbetens tyngd inom företaget. Resultatet ger en intern hierarkisk struktur och bra underlag för att kunna sätta rätt löner. I intervjuer och samtal med chefer, som ligger till grund för värdering av deras...

Välj rätt metod för arbetsvärdering

Arbetsvärdering, eller befattningsvärdering som det också kallas, ger en bild av olika arbetens tyngd inom organisationen. Med tyngd avses arbetets komplexitet, ansvar och den erfarenhet som krävs för arbetet. Resultatet används bl.a. för jobbarkitektur, gruppering av...

Vilken lön ska du erbjuda kandidaten?

För att kunna attrahera nya medarbetare (och få befintliga att stanna) är upplevelsen av rättvis lön en viktig faktor. När det finns en väl underbyggd lönestruktur som visar vad företaget betraktar som rimliga löner för olika befattningar blir det lättare för dig att...

Vilka förmåner rankar Millennials högst?

År 2020 beräknas Generation Y, också kallade Millennials, utgöra 50% av världens arbetskraft. För att företag ska kunna attrahera den yngre generationen krävs andra strategier och tankesätt än tidigare. Generation Y drivs i större utsträckning än tidigare generationer...