Så utvärderar ni årets lönerevision

När årets lönerevisionsprocess är avslutad är det bra att i närtid utvärdera arbetet. Vilka framgångsfaktorer och utvecklingsområden kan ni identifiera? Vilka lärdomar tar ni med er till nästa års lönerevision? De flesta företag gör en årlig lönerevision, vilket...

Analysera resultatet av årets lönerevision

När cheferna är klara med sina förslag på löneökningar för sina medarbetare är det HR:s uppgift att analysera resultatet. Det är viktigt att säkerställa att företaget följer policys och riktlinjer och att resultatet är i linje med organisationens belöningsstrategi....

Process för lönerevision – 8 enkla steg

När och hur ska ni genomföra lönerevisionen? Om ni är bundna av kollektivavtal finns det regler kring när lönerna ska revideras och utifrån vilka kriterier detta ska göras. Om ni saknar kollektivavtal är det upp till företaget att besluta om och när en eventuell...

Ta hjälp av en lönematris i lönerevisionen

En av HR:s roller är att stötta organisationens chefer i samband med lönerevisionen. Med en lönematris är det enkelt att fördela lönebudgeten bland medarbetarna på ett optimalt sätt. Designa en lönematris som passar er verksamhet Syftet med en lönematris är att...

Inför lönerevision – checklista för HR

För många företag närmar sig nästa års lönerevision med stormsteg och förberedelser behöver göras för att säkerställa en smidig och framgångsrik process. Här följer en checklista med tips som vi hoppas kan hjälpa dig och ditt HR-team i arbetet. Processen förra året...

Hur kan HR stötta cheferna vid lönerevision?

För att den årliga lönerevisionen ska bli en smidig och lyckad process är det viktigt att cheferna känner sig trygga, både med hur lönerevisionen går till och med de beslut de fattar gällande lönejusteringar. Här följer några tips om hur HR kan stötta cheferna inför...