Exceltips för HR – Funktionen Ersätt

I denna video går vi igenom ett enkelt sätt att arbeta med textfält i Excel.

Funktionen Ersätt är en mycket användbar funktion när vi har mer information än vad vi behöver i en cell och vill ta bort eller dela upp informationen i olika kolumner.

Denna funktion är mycket kraftfull och du behöver ha full kontroll på vad du gör för att ändringarna kan ha stor påverkan på hela Excelarket.

Vi kommer att använda oss av de inbyggda funktionerna i Excel, så inga formler denna gång.

Exceltips för HR – Formeln Om

Exceltips för HR – Formeln Om

I denna video ska vi gå igenom en av de mest användbara funktionerna i Excel – formeln Om. Formeln Om handlar om ett villkor, beroende på om det är sant eller falskt presenteras olika värden/resultat.