Exceltips för HR

Exceltips för HR – Funktionen Om tom cell

Exceltips för HR – Funktionen Om tom cell

I denna video fokuserar vi på hur man kan göra en Excellista mer överskådlig så att den är lätt att läsa och förstå. Vi använder oss av funktionen ”Om tom cell”.

Exceltips för HR – Formeln Om

Exceltips för HR – Formeln Om

I denna video ska vi gå igenom en av de mest användbara funktionerna i Excel – formeln Om. Formeln Om handlar om ett villkor, beroende på om det är sant eller falskt presenteras olika värden/resultat. 

Exceltips för HR – Funktionen Ersätt

Exceltips för HR – Funktionen Ersätt

I denna video går vi igenom ett enkelt sätt att arbeta med textfält i Excel. Med funktionen Ersätt kan vi ta bort eller dela upp informationen som finns i en cell. Vi använder inbyggda funktioner i Excel, inga formler.

Exceltips för HR – Omvandla personnummer till ålder

Exceltips för HR – Omvandla personnummer till ålder

I löneanalyser är det användbart att enkelt se medarbetarnas ålder men i lönesystemet hittar du ofta bara medarbetarnas personnummer. I denna video tittar vi på ett enkelt sätt att omvandla personnummer till ålder.

Vad är du intresserad av?

Lönesättning

 Lönerevision

 Lönekartläggning

Bonus

Processer & Policy

 Exceltips för HR – Video

 Digitala utbildningar