Exceltips för HR

Exceltips för HR – Formeln Om

Exceltips för HR – Formeln Om

I denna video ska vi gå igenom en av de mest användbara funktionerna i Excel – formeln Om. Formeln Om handlar om ett villkor, beroende på om det är sant eller falskt presenteras olika värden/resultat. 

Exceltips för HR – Funktionen Ersätt

Exceltips för HR – Funktionen Ersätt

I denna video går vi igenom ett enkelt sätt att arbeta med textfält i Excel. Med funktionen Ersätt kan vi ta bort eller dela upp informationen som finns i en cell. Vi använder inbyggda funktioner i Excel, inga formler.

Vad är du intresserad av?

Lönesättning

 Lönerevision

 Lönekartläggning

Bonus

Processer & Policy

 Exceltips för HR – Video

 Digitala utbildningar