Exceltips för HR – Omvandla personnummer till kön

I denna video ska vi titta på hur man kan omvandla personnummer till kön. Denna funktion är mycket användbar vid t.ex. lönekartläggning om informationen som exporterats från lönesystemet saknar information om kön.

Om du har en lista med många individer sparar denna formel dig mycket tid och du slipper gå igenom listan manuellt och avgöra utifrån namnet om personen är en man eller kvinna.

Exceltips för HR – Funktionen Om tom cell

Exceltips för HR – Funktionen Om tom cell

I denna video fokuserar vi på hur man kan göra en Excellista mer överskådlig så att den är lätt att läsa och förstå. Vi använder oss av funktionen ”Om tom cell”.

Exceltips för HR – Formeln Om

Exceltips för HR – Formeln Om

I denna video ska vi gå igenom en av de mest användbara funktionerna i Excel – formeln Om. Formeln Om handlar om ett villkor, beroende på om det är sant eller falskt presenteras olika värden/resultat. 

Exceltips för HR – Funktionen Ersätt

Exceltips för HR – Funktionen Ersätt

I denna video går vi igenom ett enkelt sätt att arbeta med textfält i Excel. Med funktionen Ersätt kan vi ta bort eller dela upp informationen som finns i en cell. Vi använder inbyggda funktioner i Excel, inga formler.