Implementering av HR-system: Klart ✓

Att implementera ett HR-system är ett sätt att effektivisera processer och kvalitetssäkra information och beslut. Denna artikel, som är den sista i en artikelserie om implementering av HR-system, handlar om jobbet som följer när implementeringen är klar och det nya...

Implementering av HR-system: Intern organisation och beslutsprocesser

Det är ett omfattande förändringsarbete att implementera ett nytt HR-system. Det är ofta många personer involverade, en tight tidsplan och systemkonsulter som kräver snabba svar. Det är viktigt att säkra resursplaneringen och se till så att det blir effektiva möten...

Implementering av HR-system: Upphandling och förberedelse

Vad ska ni tänka på när ni upphandlar ett nytt HR-system? Vilka frågor ska ni ställa till de potentiella leverantörerna och hur ska ni agera internt? Här följer några tips. Utvärdera HR-systemet Kontakta olika systemleverantörer och jämför deras erbjudanden. Vilken...

Implementering av HR-system: Kravspecifikation och governance

Många organisationer står inför att implementera ett nytt HR-system eller är mitt uppe i detta omfattande förändringsarbete. För att säkerställa att implementeringen blir framgångsrik krävs bl.a. en genomtänkt intern organisation, grundligt förarbete, effektiva...