Den tomma stolen ger vägledning vid befattningsvärdering

Befattningsvärdering handlar om att värdera olika arbetens tyngd inom företaget. Resultatet ger en intern hierarkisk struktur och bra underlag för att kunna sätta rätt löner.

I intervjuer och samtal med chefer, som ligger till grund för värdering av deras direktrapporterandes roller, kan det ibland uppstå missförstånd om vad som är relevant för bedömningen. En vanlig missuppfattning är att det handlar om individerna och deras titlar. Faktum är att man inte ska ta hänsyn till individen som innehar den aktuella befattningen vid befattningsvärdering utan bara analysera befattnings ansvar, komplexitet, krav på kompetens och erfarenhet. Naturligtvis kan den erfarenhet och kompetens som nuvarande befattningshavare har ge en vägledning, men det måste inte vara ledande.

Att visualisera en bild av en tom stol kan hjälpa till att tänka bort personen som innehar befattningen. Be chefen tänka sig att personen som nu har befattningen slutar och chefen behöver rekrytera.

  • Vilken kompetens och erfarenhet krävs för att axla befattningen?
  • Vilka typer av befattningar bör personen tidigare haft för att ha relevant erfarenhet?
  • Vilka är de mest kritiska utmaningarna befattningen behöver hantera?

 

👉🏼  Så om det blir för mycket fokus på medarbetarens kompetens och erfarenhet när du gör en befattningsvärdering – påminn chefen om bilden av den tomma stolen.

 

Lönesättning – en guide för HR

Lönesättning – en guide för HR

HR har en viktig roll att stötta chefer i samband med lönesättning. Denna guide beskriver i sju steg de ansvarsområden som ligger på HR:s bord.

Så utvärderar ni årets lönerevision

Så utvärderar ni årets lönerevision

När årets lönerevision är avslutad är det bra att i närtid göra en utvärdering. Här är tips på frågor för att fånga framgångsfaktorer och utvecklingsområden.