Exceltips för HR – Formeln Om

I denna video ska vi gå igenom en av de mest användbara funktionerna i Excel – formeln Om. Formeln Om handlar om ett villkor, beroende på om det är sant eller falskt presenteras olika...

Exceltips för HR – Funktionen Ersätt

I denna video går vi igenom ett enkelt sätt att arbeta med textfält i Excel. Funktionen Ersätt är en mycket användbar funktion när vi har mer information än vad vi behöver i en cell och vill ta bort eller dela upp informationen i olika kolumner. Denna funktion är...

Exceltips för HR – Omvandla personnummer till kön

I denna video ska vi titta på hur man kan omvandla personnummer till kön. Denna funktion är mycket användbar vid t.ex. lönekartläggning om informationen som exporterats från lönesystemet saknar information om kön. Om du har en lista med många individer sparar denna...

Exceltips för HR – Omvandla personnummer till ålder

I lönesystemet hittar du medarbetarnas födelsedatum eller personnummer. I löneanalyser, t.ex. vid en lönekartläggning, är det enklare och mer användbart att direkt se medarbetarnas ålder. I denna video ska vi titta på hur man på ett enkelt sätt kan omvandla...

Exceltips för HR – Funktionen ”Sammanfoga”

Denna video handlar om att sammanfoga, en funktion som används när du har information i olika kolumner och vill slå samman den i en cell. Användbart t.ex. när informationen du exporterat från lönesystemet eller HR-systemet inte ser ut på det sätt du önskar och du...