Exceltips för HR – Funktionen ”Sammanfoga”

Denna video handlar om att sammanfoga, en funktion som används när du har information i olika kolumner och vill slå samman den i en cell.

Användbart t.ex. när informationen du exporterat från lönesystemet eller HR-systemet inte ser ut på det sätt du önskar och du behöver göra om filen för att passa ditt syfte.

Exempel på vänliga sammanslagningar är för- och efternamn, adressrader och namn och titel.

Exceltips för HR – Funktionen Om tom cell

Exceltips för HR – Funktionen Om tom cell

I denna video fokuserar vi på hur man kan göra en Excellista mer överskådlig så att den är lätt att läsa och förstå. Vi använder oss av funktionen ”Om tom cell”.

Exceltips för HR – Formeln Om

Exceltips för HR – Formeln Om

I denna video ska vi gå igenom en av de mest användbara funktionerna i Excel – formeln Om. Formeln Om handlar om ett villkor, beroende på om det är sant eller falskt presenteras olika värden/resultat. 

Exceltips för HR – Funktionen Ersätt

Exceltips för HR – Funktionen Ersätt

I denna video går vi igenom ett enkelt sätt att arbeta med textfält i Excel. Med funktionen Ersätt kan vi ta bort eller dela upp informationen som finns i en cell. Vi använder inbyggda funktioner i Excel, inga formler.