Vilka förmåner rankar Millennials högst?

År 2020 beräknas Generation Y, också kallade Millennials, utgöra 50% av världens arbetskraft. För att företag ska kunna attrahera den yngre generationen krävs andra strategier och tankesätt än tidigare.

Generation Y drivs i större utsträckning än tidigare generationer av att hitta en arbetsgivare som erbjuder ett meningsfullt och utvecklande arbete och många ser hela den globala arbetsmarknaden som sin spelplan. Team spirit och att ha kul på jobbet är viktigt och work-life balance är snarare ett krav än ett önskemål.

När Benify frågade 250 studenter vilka förmåner de önskar när de kommer ut på arbetsmarknaden och vad som är viktigt för dem vid val av arbetsplats hamnade följande högst upp på listan.

Plats 5. Byråhunden

Ett mysigt och tillåtande klimat där man kan ta med sig hunden till jobbet tilltalar Generation Y.

Plats 4. Hemmakontoret

Att kunna jobba hemifrån har många fördelar. Flexibel vardag och lugn och ro för koncentrationskrävande arbete bland annat.

Plats 3. Tjänstledighet

Generation Y vill att deras arbetsgivare ska erbjuda förmånen att ta tjänstledigt kortare eller längre tid och att det ska vara möjligt att få ta sabbatsår.

Plats 2. Coaching & vidareutbildning

Möjlighet att fortsätta lära och utvecklas som person och medarbetare är viktigt, vidareutbildning och coaching av mentor hamnar därför på andra plats.

Plats 1. Flexibla arbetstider

Det Generation Y önskar sig allra mest är större frihet att lägga upp sin arbetstid efter hur det passar det egna livspusslet, flexibla arbetstider hamnar högst på önskelistan.

 

Hur tänker ni kring förmåner för era medarbetare? Lika för alla eller finns det möjlighet att välja efter individuella preferenser? Kontakta oss om du vill ha hjälp med att se över och diskutera era förmåner.

 

Lönesättning – en guide för HR

Lönesättning – en guide för HR

HR har en viktig roll att stötta chefer i samband med lönesättning. Denna guide beskriver i sju steg de ansvarsområden som ligger på HR:s bord.

Så utvärderar ni årets lönerevision

Så utvärderar ni årets lönerevision

När årets lönerevision är avslutad är det bra att i närtid göra en utvärdering. Här är tips på frågor för att fånga framgångsfaktorer och utvecklingsområden.