Global Pay Equity

I Sverige hjälper kravet på årlig lönekartläggning till att säkerställa att företag identifierar och åtgärdar osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män. Men hur ser det ut på företagets verksamheter i andra länder? Har de anställda, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet etc. samma rättigheter och möjligheter när det kommer till lön och andra förmåner?

Ta ett globalt grepp om pay equity

Alla anställda har rätt till rättvis lön och företag börjar se värdet av att ta ett helhetsgrepp om pay equity och utveckla en tydlig process kring frågan. RewardSmarters Global Pay Equity Tool är utvecklat för att hjälpa HR få överblick över löneskillnader inom hela organisationen. Analyserna gör att ni kan tänka globalt och agera lokalt.

 

Stärk företagets varumärke

När företag visar att de tar mångfald och inkludering på allvar stärks varumärket och förmågan att attrahera och behålla medarbetare. Mångfald och en inkluderande arbetsmiljö ökar engagemang, innovation och prestation och är därför också bra för affären. Ett starkt varumärke ur ett hållbarhetsperspektiv är lika viktigt för kunder och leverantörer, som för investerare.

Hur fungerar Global Pay Equity Tool (GlobalPET)?

GlobalPET är en molntjänst (SaaS) som möjliggör löneanalyser per land, affärsområde, region och jobbnivå (likvärdig nivå). Du väljer själv jämförelsegrupp/-er (protected category) att analysera, t.ex. kön, ålder och etnisk tillhörighet.

Verktyget identifierar grupper där löneskillnader förekommer och presenterar resultatet per jämförelsegrupp som kan vara lika eller likvärdig kategori. Du kan göra djupare analyser för att se vad som driver löneskillnaden och det går att få fram detaljer för varje medarbetare som visar löneskillnad relativt jämförelsegrupp.

Data presenteras interaktivt i verktyget. Du väljer sedan vilka diagram och rapporter du vill exportera. Verktyget gör att det är lätt att följa utvecklingen över tid både på global nivå och per land. Import och export görs direkt av användaren med enkla Excelfiler.

KONTAKT

Vill du veta mer eller boka en demo av GlobalPET?

Kontakta oss via vårt kontaktformulär så hör vi av oss.