Artiklar om lönesättning

Guide: Så kan HR prata med chefer om lönesättning

Guide: Så kan HR prata med chefer om lönesättning

Att sätta rätt lön är en utmanande uppgift. HR har därför en viktig roll i att stötta cheferna och organisationen i samband med lönesättning. Så hur kan HR prata med chefer om lönesättning? Svaret på det hittar du i denna guide.

Rätt lön vid rekrytering

Rätt lön vid rekrytering

Rätt lön är en viktig faktor för att attrahera medarbetare vid en rekrytering. Denna artikel beskriver hur företag kan resonera kring lönesättning.

Lönesättning i sju enkla steg

Lönesättning i sju enkla steg

HR har en viktig roll att stötta chefer i samband med lönesättning. Denna artikel beskriver i sju steg de ansvarsområden som ligger på HR:s bord.

4 tips vid befattningsvärdering

4 tips vid befattningsvärdering

Befattningsvärdering görs för att bedöma en befattnings tyngd, komplexitet och påverkan på verksamheten. Här är 4 tips som kan vara till hjälp om cheferna som involveras inte arbetat med befattningsvärdering tidigare.

Den tomma stolen ger vägledning vid befattningsvärdering

Den tomma stolen ger vägledning vid befattningsvärdering

Befattningsvärdering handlar om att värdera olika arbetens tyngd. Resultatet ger en intern hierarkisk struktur och underlag för att kunna sätta rätt löner. Denna enkla modell hjälper cheferna på rätt spår i värderingen.

Välj rätt metod för arbetsvärdering

Välj rätt metod för arbetsvärdering

Arbetsvärdering, eller befattningsvärdering som det också kallas, ger en bild av olika arbetens tyngd inom organisationen. Resultatet används bl.a. för jobbarkitektur och gruppering av likvärdiga arbeten vid lönekartläggning.

Vilka förmåner rankar Millennials högst?

Vilka förmåner rankar Millennials högst?

Företaget Benify frågade 250 studenter om vilka förmåner de önskar när de kommer ut på arbetsmarknaden och vad som är viktigt för dem vid val av arbetsplats. Det här är vad som hamnade högst upp på listan.

Vad är du intresserad av?

Lönesättning

 Lönerevision

 Lönekartläggning

Bonus

Processer & Policy

 Exceltips för HR – Video

 Digitala utbildningar