Verktyg för att skapa en lönematris

EXCELBASERAT VERKTYG

Med en lönematris är det enkelt att differentiera lönebudgeten

HR ansvarar för att sätta riktlinjer för hur er lönebudget ska fördelas. Att göra det manuellt är minst sagt en matematisk utmaning. Med ett verktyg där lönematrisen justeras utifrån de procentsatser ni väljer är det enkelt att hålla budget.

Verktyget passar företag som vill:

  • slippa manuella beräkningar av rekommenderade löneökningar,
  • ha full kontroll på hur lönebudgeten bör fördelas,
  • bli tydligare hur lönesättningen fungerar gentemot cheferna.

Använd en lönematris för att:

Sammanföra prestation och nuvarande löneläge

Medarbetare som ligger lågt i lön, eller som presterar väldigt bra, kan få extra löneökning. Anställda som idag har en relativt hög lön, eller presterar mindre bra, får en mindre justering av lönen.

Främja rättvisa löner 

Lönematrisen blir en mall för hur lönebudgeten bör fördelas mellan medarbetarna och hjälper cheferna att göra en rättvis och objektiv bedömning.

Ge tydligare riktlinjer till cheferna

När cheferna ska föreslå en löneökning är det viktigt att den ligger inom ramen för budget och i linje med lönestrukturen. Med en lönematris är det enkelt för HR att kommunicera vad som är ett lämpligt löneökningsintervall.

}

Snabb uppstart

Det är enkelt att importera data. Sedan följer du bara instruktionerna för att komma vidare.

Fri support

Du får alltid fri teknisk support när du använder RewardSmarters HR-verktyg.

~

GDPR-säkrad

Ha full kontroll över er data. Verktyget kräver ingen dataöverföring mellan oss eller annan tredjepart.

Boka en demo för att se verktyget

Fyll i dina kontaktuppgifter för att boka en 30 minuters demo av verktyget. Vi återkommer med förslag på tid inom kort.

Om du har frågor kan du skriva dem direkt i meddelandet.

Godkännande av integritetspolicy