Mallar för presentationer och rapporter

 

Presentation för ersättningskommittén

Inför ersättningskommitténs årliga möte då ersättningen till ledande befattningshavare i företaget ska ses över brukar HR ta fram ett gediget presentationsmaterial. RewardSmarter har tagit fram en PowerPoint-mall som du kan använda för att skapa en proffsig presentation. Mallen innehåller de viktiga delar som brukar efterfrågas och ger exempel på hur du kan presentera materialet.

Lönerevision för ledande befattningar

Hantera lönerevisionen för företagets högsta chefer med hjälp av RewardSmarters Executive Salary Review Template. Mallen ger dig en överblick över de högsta cheferna i alla länder. Du kan importera individernas lönedata samt marknadslöner och räkna ut compa-ratio för de ersättningskomponenter du väljer.

Benchmarking av chefslöner

Genom att använda vår mall Excecutive Benchmarking Template får du en bra grundstruktur för att presentera och kommunicera lönejämförelser internt. Du importerar intern lönedata och marknadsdata från önskad leverantör och väljer vilka ersättningskomponenter du vill titta på.

Organisationsschema

Med RewardSmarters Organization Chart Generator skapar du med en knapptryckning organisationsscheman från Excellistor med de anställda. Du väljer högsta chef och sedan antal hierarkiska nivåer som ska visas. Organisationsschemat är helt anpassningsbart, klistra in till Excel, Word eller PowerPoint och applicera företagets profil.

Budgetunderlag

RewardSmarter har sammanställt makroekonomiska data från hela världen som kan fungera som underlag för t ex budgetering av löneökningar och vid lönerevision. Data inkluderar inflation, BNP-tillväxt och arbetslöshetssiffror. Informationen är hämtad från publika källor och uppdateras två gånger per år. Data är sammanställd i Excel så det är enkelt att exportera och använda den i analyser.