Global lönekartläggning

I Sverige har vi krav på årlig lönekartläggning för att säkerställa att företag identifierar och åtgärdar osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män. Men hur ser det ut på företagets verksamheter i andra länder? Har de anställda, oavsett kön, ålder och etnisk tillhörighet samma rättigheter och möjligheter när det kommer till lön och andra förmåner?

Ta ett globalt grepp

Många företag ser värdet av att ta ett större grepp gällande lönekartläggning för att visa att de tar frågan på allvar. De genomför lönekartläggning globalt, även i de länder där lagstiftningen inte kräver det.

Är din organisation också redo för nästa steg?
RewardSmarters Pay Equity Tool är utvecklat för att hjälpa HR få en helhetsbild över löneskillnader inom hela organisationen. Analyserna gör att ni kan tänka globalt och agera lokalt.

Så fungerar verktyget

Vårt Pay Equity Tool är en SaaS-lösning som möjliggör löneanalyser per land, affärsområde, region och jobbnivå. Du som användare väljer jämförelsegrupp/-er (protected category) att analysera, t.ex. kön, ålder och etnisk tillhörighet.

Verktyget identifierar grupper där löneskillnader förekommer och presenterar resultatet per jämförelsegrupp som kan vara lika eller likvärdig grupp. Du kan göra djupare analyser för att se vad som driver löneskillnaden och få fram detaljer för varje medarbetare.

Data presenteras interaktivt i verktyget. Du väljer vilka diagram och rapporter du vill exportera. Verktyget gör att det är lätt att följa utvecklingen över tid både på global nivå och per land.

KONTAKT

Vill du veta mer eller boka demo?

Kontakta oss via vårt kontaktformulär så hör vi av oss.

Konsulttjänster

Vi hjälper företag med ersättningsfrågor, policys och processutveckling. Vi stöttar även när företag saknar interna resurser för genomförande av specifika projekt.

HR-verktyg

RewardSmarters Excelverktyg täcker årliga processer som lönerevision, lönekartläggning och bonus samt mer tekniska delar som exempelvis design av lönestruktur.

Kunskapsbank

I vår kunskapsbank kan du ta del av kunskap och inspiration inom området Compensation & Benefits. Få tips inför årets lönerevisionen, lönekartläggning och mycket mer.