Exceltips för HR – 2

Nu är tre nya Exceltips för HR publicerade i vår kunskapsbank. Vi går bland annat igenom en av de mest användbara funktionerna i Excel – formeln OM och den kraftfulla funktionen Ersätt. Här hittar du alla tips...

Exceltips för HR – 1

Nu är våra första videos med Exceltips för HR publicerade i RewardSmarters kunskapsbank. Vi börjar med ”the basics” och kommer fylla på med mer avancerande funktioner och formler längre fram. Funktionen ”Sammanfoga” Omvandla personnummer till...