Utebliven bonus kräver tydlig kommunikation till de anställda

Visar bokslutet vikande finansiella siffror? Slår det negativt på ert bonusutfall? Då är kommunikationen till medarbetarna viktigare än någonsin för att bibehålla bonusprogrammets trovärdighet och medarbetarnas motivation. Här följer en enkel kommunikationsmodell som...

Checklista – design och implementering av bonusprogram

Bonus används som styrmedel, för att tydliggöra prioriteringar och motivera såväl företagsledningen som chefer och medarbetare att prestera bättre. Bonus har fördelen av att vara en rörlig kostnad för företaget som varierar utefter lönsamheten. Här följer en...