Guide: Så kan HR prata med chefer om lönesättning

HR sitter på specialistkunskaper som cheferna behöver. Det gäller inte minst vid lönesättning som är det moment många chefer beskriver som svårast i arbetet. I denna guide får du veta mer om hur HR kan prata med chefer om lönesättning och hjälpa dem att fatta...

Dokumentera er lönekartläggning i 6 enkla steg

Arbetsgivare ska varje år skriftligt dokumentera arbetet med lönekartläggning – om företaget har 10 eller fler anställda. Denna guide beskriver vad ni behöver ha med i rapporten för att uppfylla lagkravet.  Om ni har gjort en lönekartläggning tidigare har du säkert en...

Hur gör man en lönekartläggning?

Alla arbetsgivare måste göra en årlig lönekartläggning. Här får du som leder arbetet en tydlig guide i sju steg som svarar på frågan: Hur gör man en lönekartläggning?   Lön är viktigt men ofta ganska svårt. Företag som lyckas med sin lönepolicy har i bästa fall...

Chefens guide till lönesamtal – med stöd från HR

Lönen ska motivera medarbetaren att utvecklas och känna engagemang i sitt arbete. För att lyckas med det krävs en bra dialog mellan chef och medarbetare. Hur kan HR stödja cheferna i det arbetet?  Många chefer tycker att lönesättning är svårt och känner viss osäkerhet...

Dags för lönerevision – en checklista för HR

Här kommer en checklista för HR inför årets lönerevision. För många företag är det en stor process som kräver bra förberedelser för att säkerställa en smidig och framgångsrik process.  Läs om varje steg av HR:s planering inför lönerevisionen med 15 konkreta frågor att...

Hur kan HR stötta cheferna vid lönerevision?

För att den årliga lönerevisionen ska bli en smidig och lyckad process är det viktigt att cheferna känner sig trygga, både med hur lönerevisionen går till och med de beslut de fattar gällande lönejusteringar. Här följer några tips om hur HR kan stötta cheferna inför...