Chefens guide till lönesamtal – med stöd från HR

Lönen ska motivera medarbetaren att utvecklas och känna engagemang i sitt arbete. För att lyckas med det krävs en bra dialog mellan chef och medarbetare. Hur kan HR stödja cheferna i det arbetet?  Många chefer tycker att lönesättning är svårt och känner viss osäkerhet...

Dags för lönerevision – en checklista för HR

Här kommer en checklista för HR inför årets lönerevision. För många företag är det en stor process som kräver bra förberedelser för att säkerställa en smidig och framgångsrik process.  Läs om varje steg av HR:s planering inför lönerevisionen med 15 konkreta frågor att...

Hur kan HR stötta cheferna vid lönerevision?

För att den årliga lönerevisionen ska bli en smidig och lyckad process är det viktigt att cheferna känner sig trygga, både med hur lönerevisionen går till och med de beslut de fattar gällande lönejusteringar. Här följer några tips om hur HR kan stötta cheferna inför...

Årshjul för HR – med fokus på Comp & Ben

Samla de viktigaste aktiviteterna i ett årshjul för HR. Det gör planering och kommunikation enklare både på HR-avdelningen och internt i hela företaget. Artikeln använder som exempel ett årshjul med fokus på Comp & Ben-aktiviteter. Använd årshjulet som stöd i...

Rätt lön vid rekrytering

Rätt lön är en viktig faktor för att kunna attrahera medarbetare vid en rekrytering. Med en väl underbyggd lönestruktur är det tydligt vad företaget betraktar som rimliga löner för olika befattningar. Det gör det lättare för cheferna att erbjuda rätt lön till...

Lönekartläggning: Goda råd inför samverkan med facket

När det är dags för lönekartläggning ska arbetsgivaren samverka med arbetstagarna. Om företaget har kollektivavtal innebär det i praktiken att HR ska dela information med de fackliga representanterna. Här får du på HR våra bästa råd för god samverkan med facket.  Vad...