Vad påverkar löneintervallet för en befattning?

Löneintervall, också kallat lönespann, är kopplade till företagets övergripande lönestruktur och visar vad företaget anser vara rimlig lönenivåer för olika befattningar och rimliga löneskillnader inom befattningen. När man inom företaget tar fram en önskad...

Lönesättning – en guide för HR

Att sätta lön är en utmanande uppgift. HR har därför en viktig roll i att stötta cheferna och organisationen i samband med lönesättning. Det gäller både vid rekrytering och lönerevision. Denna guide beskriver i sju steg de ansvarsområden som ligger på HR:s bord. 1....

Så utvärderar ni årets lönerevision

När årets lönerevisionsprocess är avslutad är det bra att i närtid utvärdera arbetet. Vilka framgångsfaktorer och utvecklingsområden kan ni identifiera? Vilka lärdomar tar ni med er till nästa års lönerevision? De flesta företag gör en årlig lönerevision, vilket...

Checklista – så skapar du en lönepolicy

Företagets lönepolicy är ett viktigt strategiskt dokument som ska säkerställa en rättvis lönesättning. Den fungerar som ett ramverk för både chefer och medarbetare – så att alla har en gemensam syn på lönesättning och löneutveckling. Här får du en tydlig checklista...

Analysera resultatet av årets lönerevision

När cheferna är klara med sina förslag på löneökningar för sina medarbetare är det HR:s uppgift att analysera resultatet. Det är viktigt att säkerställa att företaget följer policys och riktlinjer och att resultatet är i linje med organisationens belöningsstrategi....

Process för lönerevision – 8 enkla steg

När och hur ska ni genomföra lönerevisionen? Om ni är bundna av kollektivavtal finns det regler kring när lönerna ska revideras och utifrån vilka kriterier detta ska göras. Om ni saknar kollektivavtal är det upp till företaget att besluta om och när en eventuell...